akkorder:fireklanger

Fireklanger

Fireklanger er som man skjønner akkorder med fire toner. De er bygd opp av terser fra en skala, på samme måte som treklanger. Tersene er annenhver tone i skalaen oppover.

I Jazz og Bossa Nova særlig er de fleste akkorder fireklanger. I jazz er du litt friere i forhold til akkordenes stemmeføringen. Og det er her ikke uvanlig å sløyfe både kvinten og grunntonen i akkordene. Kvinten er unødvendig fordi den er den første overtonene i den naturlige overtonerekka, grunntonen er overflødig og hvis du spiller med bassist, kan det skape problemer.

I disse musikksjangrene vil du finne at du kan dele inn akkordene i tre hovedgrupper.

 1. Mollakkorder (Cm, Cm#5, Cdim7, Cm6, Cm7b5, Cm7, Cm9, Cm9b5, Cm6/9, Cm11, Cm13, Cmmaj7, Cmmaj9). Merk at forminskede akkorder (Cdim7) og halvforminskede akkorder (Cm7b5) hører inn under mollakkordene.
 2. Dur-akkorder (C, Caug, C6, C6/9, Cadd9, Cmaj7, CMaj7#5, Cmaj9, Cmaj9#11, Cmaj13…)
 3. Dominante akkorder (C7, C7b13, C7b5, C7#5, C7#9, C7b9, C7#5#9, C9, C9#11, C13, C13b9, C11…). Blandt de dominante akkordene finner du også en undergruppe kalt altererte dominantakkorder (C7b5, C7#5, C7#5b9, C7#5#9, C7b5b9, C7b5#9, C7b9, C7b9b13, C7#9, C7#11). Disse skrives ofte bare slik: Calt. Her finner du også forminskede akkorder (dim7).

Akkorder innenfor hver av disse grupppene er utbyttbare, såfremt de passer med melodien. Det vil si, når det står Cmaj7 er det ikke noe i veien for at du spiller en annen durakkord som C6, C6/9 osv., dersom det passer med melodien og ikke skjærer seg. Det å veksle mellom de utbyttbare akkorder kan nettopp gjøres for å få en bedre stemmeføring, til og med også slik at topptonen følger melodien. Med alle omvendinger og akkordtyper vil det altid være mulig å velg akkorder som har meloditonen øverst (altså at den lyseste tonen i akkorden uttrykker melodien).

Fireklanger av dur-akkorder kan du få fra C-durskalaen ved å ta tersstabler fra skalatrinn I og IV - dvs. Cmaj7 og Fmaj7.

C D E F G A H C D E F G A H C 
C  E  G  H
   F  A  C  E

Nedenfor finner du typiske stemmeføring for akkorder som det er vanlig i Jazz og Bossa Nova. Dette er grep som uten videre er flyttbare. Du kan spille Fmaj7 ved bare å flytte de samme akkordene opp slik at grunntonen er på en F.

Legg merke til at de samme akkordene spilles på fire ulike sett strenger.

 5-4-3-2
6-x-4-3-2
 5-x-3-2-1
  4-3-2-1

Øvelse 1: Øve på å bytte mellom omvendingene av disse akkordene i første rad, oppover og nedover. Dernest ta for deg akkordene i andre rad osv. NB! Viktig å passe på at du med en gang øver inn å ta grepene på en sånn måte at du demper strenger som ikke skal klinge!

Øvelse 2: Legg hele tiden merke til hvor du har grunntonen, og hvor du finner de øvrige tonene i akkordene. Her er en oversikt over tonene i akkorden:

1: C (grunntonen)
3: E (tersen)
5: G (kvinten)
7: H (septimen) - NB! her skrevet B.

Øvelse 3: Øve på å spille akkordene og alle deres omvendinger uten kvinten. Hvis du har et kompeprogram som Band-in-a-Box eller Jam, sett det til kjøre et komp i Cmaj7. Øv dernest på å spille dem uten grunntonen og tersen.


fortsettelse med flere bilder av øvrige akkorder inkludert omvendinger følger…

Hvordan finne alle omvendingene av en fireklanger selv:

 • akkorder/fireklanger.txt
 • Sist endret: 11 år siden
 • av admin