akkorder:durakkorder

Durakkorder

Durakkorder er strengt tatt alle akkorder med stor ters. Men man kan også grovt dele inn akkorder i durakkorder, mollakkorder og dominantakkorder. Så

Her er en oversikt over hvordan de vanligste durakkordenes akkordtoner fordeler seg gitarens gripebrett. Gitaren er et visuelt instrument, så det kan vi da dra fordel av.

Slike oversikter kan du bla brukes som hjelp til å finne nye grep og arpeggioer, til å få akkordene toner inn inn i fingrene, og bli kjent med lyden av de forskjellige akkordene.

En god regel når du bygger akkorder er å unngå å doble tersen (her er det akkordtonen E).

C. Eksempler på grep:
x32010 | x3x010 | x32013 | x35553 | xx5558 | 8-10-10-9-8-8 | x-x-10-12-13-12 | x-15-14-12-13-x

Caug, eller C#5 eller C+. Dette er en C-durtreklang der kvinten (G) er hevet en halvtone (G#). («aug» står for <lang en>augmented</lang> - forstørret).

Cadd9, også kalt C2, lages ved å legge en D til en C-durtreklang. Lyden kan minne om en Csus2-akkord. Men i Csus2 blir tersen (E) erstattet av en 2 (D). C2 beholder tersen.

C6, lages ved å legge en A til en C-durtreklang:

Cmaj7, lages ved å legge en B til en C-durtreklang:

Cmaj7#5, lages ved å flytte kvinten opp en halvtone, her fra G til G#. Eksempel på grep: Cmaj7#5 : x3210x

.

Cmaj9, Cmaj7 med tillagt none (D).

Cmaj7#11. Denne kan bygges ved å bytte ut kvinten (G) med #11 (F#), som slik: Cmaj7#11 : 8x997x | Cmaj7#11 : x3x452

  • akkorder/durakkorder.txt
  • Sist endret: 5 år siden
  • av admin