aiolisk

Eolisk

Eolisk [engelsk: <lang en>aolean</lang>] - eller aiolisk - er en modal skala på sjette av durskalaen, den mollskala du får når du spiller en durskala fra sjette trinn:

Legg merke til at c-durskalaen har de samme notene som A-eolisk:

C-durskalaen: C D EF G A B
Skalatrinn: 1 2 34 5 6 7
A eolisk: A BC D EF G
Skalatrinn: 1 2b3 4 5b6 b7

Eolisk er identisk det vi vanligvis tenker på som mollskalaen, også kalt ren moll eller naturlig moll. Dvs. den mollskala som begynner på en durskalas trinn. Denne skalaen sies å være vedkommende durskalas relative mollskala, fordi de har de samme faste fortegn.

Oppsummert: A eolisk = A-moll = ren moll = naturlig moll = C-durskalaens relative mollskala.

Den modale skalaen C eolisk på gitarhalsen
  • aiolisk.txt
  • Sist endret: 3 år siden
  • av admin