g13alt

G13alt

Mulige akkordtoner som kan spilles over akkorden G13alt:

En vanlig variant er G13b9, som også kan være skrevet G13-9, eller G7(b9,13). Den har da følgende skala-trinn: 1-3-5-b7-b9-13, og kan da spilles slik: 353454. Det er som man ser ganske umulig, så ofte sløyfes kvinten (1-3-b7-b9-13) som for eksempel slik: 3x3100, 3x3454. Men også grunntonen kan sløyfes (3-b7-b9-13), og i så fall kan kan akkorden betraktes som en E/F: xx3100, 1xx100, xx3454, x8x997, x8999x, 122100 osv.

  • g13alt.txt
  • Sist endret: 5 år siden
  • av admin