altererte_akkorder

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
altererte_akkorder [d.m.Y H:i]
admin
altererte_akkorder [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 1: Linje 1:
 ====== Altererte akkorder ====== ====== Altererte akkorder ======
-**Altererte akkorder** er en undergruppe av de [[dominante septimakkorder]]. De består da minst av en [[stor ters]] (3) og en [[liten septim]] (b7), og en alterert kvint eller none. +Med **altererte akkorder** tenker man på dominante akkorder - som G7alt - med en eller flere av følgende tilleggstoner b5, #5, b9 og #9. De utgjør en en undergruppe av de [[dominante septimakkorder]] og brukes særlig mye i jazz og bossa nova, men også i andre sjangre, som i progresjonen ii-V-I i moll (Dm7b5-G7alt-Cm7) 
 + 
 +  |  Dm7b5   G7#5b9  |   Cm6         Dm7b5(11)   G7#5# |  Cm69        | 
 +  |----1-------4-----|---8---------|------3-----------6----|---10---------| 
 +  |----1-------4-----|---8---------|------1-----------4----|---8----------| 
 +  |----1-------4-----|---8---------|------1-----------4----|---8----------| 
 +  |----0-------3-----|---7---------|------0-----------3----|---7----------| 
 +  |------------------|-------------|-----------------------|--------------| 
 +  |------------------|-------------|-----------------------|--------------| 
 + 
 + 
 +Bruk bildet nedenfor til å finne dine egne måter å spille G7 alt påDvs. det eneste kravet er at akkorden inneholder minst en 3 og en b7 og legg så til minst en alterert tillegstone.  
 + 
 +{{::g7alt.png?nolink|Akkordtonene for G7alt på gripebrettet.}} 
 + 
 +Tips: G7alt har de samme notene som skalaen //B lydisk forstørret//
 + 
 +{{::skala_b-lydisk-forstorret_lydian-augmented.png?nolink|Skalaen B lydisk forstørret har samme notene som G7alt, fra tersen i G7}} 
 + 
 + 
 +Side de er dominanter består de da av minst det følgende: 
 +  - [[Stor ters]] (3) 
 +  - [[Liten septim]] (b7) 
 +  - Kvint eller none med fortegn. 
 + 
 +**Notasjon:** De noteres ofte bare Ofte noteres de bare som **C<sup>alt</sup>**, eller C7<sup>alt</sup>, C7<sup>alt</sup>, og med det menes akkorder som C7b9 ofte skrevet C7-9; C7#9, C7#5, C7b5, C7#9/#5, C7b9b5, C7#9b5, C7b9#5...
  
-**Notasjon:** C7<sup>alt</sup>, G7<sup>alt</sup>, G7b9  
  
 I Jazz er altererte akkorder er dominantakkorder der [[kvint|kvinten]] eller [[none|nonen]] er hevet eller senket en halvtone -dvs. 5 er erstattet av en av nabotonene b5 eller #5, og eller 9 er erstattet av en av nabotoner b9 eller #9.  I Jazz er altererte akkorder er dominantakkorder der [[kvint|kvinten]] eller [[none|nonen]] er hevet eller senket en halvtone -dvs. 5 er erstattet av en av nabotonene b5 eller #5, og eller 9 er erstattet av en av nabotoner b9 eller #9. 
  
-Altererte akkorder forekommer for eksempel **ii-V-I-VI-turnarounds** som for eksempel Cm7-F7-Hb-G7<sup>alt</sup>, eller med tritonus-substitusjon Cm7-F7-Hb-Db7#11. +Altererte akkorder forekommer ofte i turnarounds, som for eksempel  **ii-V-I-VI**Cm7-F7-Bb-G7<sup>alt</sup>, eller det samme med tritonus-substitusjon Cm7-F7-Bb-Db7#11. 
 + 
 +Altererte akkorder kan sies å være bygd på **[[alterert skala|den altererte skalaen]]**: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7. I eksemplet over er det skalaen //G-Ab-A#-H-Db-Eb-F//
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-Altererte akkorder kan sies å være bygd på **den altererte skalaen**: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7. I eksemplet over er det skalaen //G-Ab-A#-H-Db-Eb-F//. Den altererte skalen er den syvende modus av den syvende stigende melodiske mollskalaen. 
  
-==== Sammenligning av C-durskalaen og de alterert C-skalaen ==== 
  
-^ C-durskalaen | C | D | E | F | G | A | H | C |  
-| durintervaller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |  
-^ C-altskalaen | C | D♭ | E♭ | F♭ | G♭ | A♭ | H♭ | C | 
-| alt-intervaller | 1 | b9 | #9 | 3 | b5 | b13 | b7 | 1 | 
  
  
-                      C-durskalaen  
-    begynner med C i 8. bånd på 6. streng, og går i to oktaver.  
-                         
-  |---|---|-H-|-C-|---|---|   |---|---|-7-|-1-|---|---| 
-  |---|---|---|-G-|---|-A-|   |---|---|---|-5-|---|-6-| 
-  |---|---|-D-|---|-E-|-F-|   |---|---|-2-|---|-3-|-4-| 
-  |---|---|-A-|---|-H-|-C-|   |---|---|-6-|---|-7-|-1-| 
-  |---|---|-E-|-F-|---|-G-|   |---|---|-3-|-4-|---|-5-| 
-  |---|---|---|-C-|---|-D-|   |---|---|---|-1-|---|-2-| 
-                |                           | 
-                8. bånd                     8. bånd 
-   
-  Sett pekefingeren på C i 8 bånd, 6. streng 
  
  
-   
-C alterert skala 
  
-  |---|-Hb|---|-C-|---|---|   |---|-b7|---|-1-|---|---| +===== Se også ===== 
-  |---|---|-Gb|---|-Ab|---|   |---|---|-b5|---|b13|---| +  *[[alterert skala]]
-  |-C-|-Db|---|-Eb|-Fb|---|   |-1-|-b9|---|-#9--|-3-|-4-| +
-  |---|-Ab|---|-Hb|---|---|   |---|b13|---|-b7|---|-1-| +
-  |---|-Eb|-Fb|---|-Gb|---|   |---|-#9|-3-|---|-b5|---| +
-  |---|---|---|-C-|-Db|---|   |---|---|---|-1-|-b9|---| +
-                |                           | +
-                8. bånd                     8. bånd +
-   +
-  Sett ringfingeren på C i 8 bånd, 6. streng+
  
  • altererte_akkorder.1189733622.txt.gz
  • Sist endret: 14 år siden
  • (ekstern redigering)