Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
musikkuttrykk_for_gitar [d.m.Y H:i]
admin
musikkuttrykk_for_gitar [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 307: Linje 307:
   ; **Tonale akkorder** : eng. //<lang en>tonal chords</​lang>//​ : Akkorder som er bygd fra toneartens skala, også kalt skala-akkorder eller diatoniske akkorder. Det til forskjell fra altererte akkorder.   ; **Tonale akkorder** : eng. //<lang en>tonal chords</​lang>//​ : Akkorder som er bygd fra toneartens skala, også kalt skala-akkorder eller diatoniske akkorder. Det til forskjell fra altererte akkorder.
   ; **Toneart** : Hvilken tone som er grunntonen (tonika) og som de andre toner i et musikkstykke har som sitt tonale sentrum.  ​   ; **Toneart** : Hvilken tone som er grunntonen (tonika) og som de andre toner i et musikkstykke har som sitt tonale sentrum.  ​
-  ; **Tonika** : eng. //<lang en>​tonic</​lang>//​ : Grunntone, den første tonen i (en diatonisk) skala. Dur-akkord med samme grunntone som tone-artens grunntone. Se dominant og subdominant.+  ; **Tonika** : eng. //<lang en>​tonic</​lang>//​ : Grunntone, den første tonen i (en diatonisk) skala, som tonen c i tonearten c-dur: Akkord bygd fra samme grunntone som tonearten. Se dominant og subdominant.
   ; **Tonika-akkord** : eng. **//<​lang en>tonic chord</​lang>//​** : Akkord som er bygd fra tonikaen (les: grunntonen) i en toneart. Det vil si den akkord i en akkordprogresjon som er i den toneartene som låte går i. Kalles på amerikansk "the one-chord"​.   ; **Tonika-akkord** : eng. **//<​lang en>tonic chord</​lang>//​** : Akkord som er bygd fra tonikaen (les: grunntonen) i en toneart. Det vil si den akkord i en akkordprogresjon som er i den toneartene som låte går i. Kalles på amerikansk "the one-chord"​.
   ; **Transponering** : Det å skrive en sang i en annen toneart. På gitaren er akkorder automatisk transponerbare. Dette er en spesiell fordel som alle båndinstrumenter har. Ved å flytte alle grep i en sang - som la oss si går i tonearten **E** - opp et bånd, har du transponert sangen opp en halvtone til **F**. To-akkorder,​ der en av stemmene i akkorden er flyttet ned en oktav, eller bopland bånd opp gir tonearten **Gb** osv. Slik er det ikke på et piano. Flytter du for eksempel en C-durakkord på et piano opp en tangent, så får du ikke D-dur, men D-moll. Imidlertid er ikke alle akkorder like lette å flytte - dvs. de grepene som har en eller flere åpne strenger. Men du har da [[akkorder:​barregrep]],​ og [[drop 2]] og [[drop 3]]-grep.   ; **Transponering** : Det å skrive en sang i en annen toneart. På gitaren er akkorder automatisk transponerbare. Dette er en spesiell fordel som alle båndinstrumenter har. Ved å flytte alle grep i en sang - som la oss si går i tonearten **E** - opp et bånd, har du transponert sangen opp en halvtone til **F**. To-akkorder,​ der en av stemmene i akkorden er flyttet ned en oktav, eller bopland bånd opp gir tonearten **Gb** osv. Slik er det ikke på et piano. Flytter du for eksempel en C-durakkord på et piano opp en tangent, så får du ikke D-dur, men D-moll. Imidlertid er ikke alle akkorder like lette å flytte - dvs. de grepene som har en eller flere åpne strenger. Men du har da [[akkorder:​barregrep]],​ og [[drop 2]] og [[drop 3]]-grep.
  • musikkuttrykk_for_gitar.txt
  • Sist endret: 3 uker siden
  • av admin