Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
musikkuttrykk_for_gitar [d.m.Y H:i]
admin
musikkuttrykk_for_gitar [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 5: Linje 5:
   ; **[[12-takts blues]]** : eng. **//<​lang en>12 bar blues</​lang>//​**.   ; **[[12-takts blues]]** : eng. **//<​lang en>12 bar blues</​lang>//​**.
     ; **8va** : Oktavtegn fra latinske <lang lat>​ottava alta</​lang>​ som betyr at notene skal spilles en oktav høyere enn de er notert. Samme betydning har når g-nøkkelen har et 8-tall over.     ; **8va** : Oktavtegn fra latinske <lang lat>​ottava alta</​lang>​ som betyr at notene skal spilles en oktav høyere enn de er notert. Samme betydning har når g-nøkkelen har et 8-tall over.
-  ; **8vb** : Oktavtegn. Tegnet er fra latinske <lang lat>​ottava bassa</​lang>​. Tegnet ​forteller at notene skal spilles en oktav lavere enn notert. Samme betydning har når g-nøkkelen har et 8-tall under.+  ; **8vb** : Oktavtegn fra latinske <lang lat>​ottava bassa</​lang> ​som forteller at notene skal spilles en oktav lavere enn notert. Samme betydning har vi når g-nøkkelen har et 8-tall under. Da skal notene spilles en oktav lavere enn notert
   ; **[[ii-v-i|2-5-1]]** eller II-V-I : Betegner en akkordprogresjon der akkorden er hentet fra første, andre, og femte skalatrinn i dur eller moll. I C-dur gir det | <​html><​span ​ class="​chord"​ chord="​x5756x">​Dm7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​x3545x">​Cmaj7</​span>​ |), og i moll | <span class="​chord"​ chord="​x5656x">​Dm7b5</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​x3534x">​Cm7</​span>​ | (egentlig <span class="​chord"​ chord="​3x333x">​Gm7</​span>,​ men alle bruker <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​) eller i harmonisk moll | <span class="​chord"​ chord="​x5656x">​Dm7b5</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​x3544x">​CmMaj7</​span></​html>​ |. 251 er den progresjon som er mest alminnelige i jazz, og forekommer i de aller fleste jazz-standarder. ​   ; **[[ii-v-i|2-5-1]]** eller II-V-I : Betegner en akkordprogresjon der akkorden er hentet fra første, andre, og femte skalatrinn i dur eller moll. I C-dur gir det | <​html><​span ​ class="​chord"​ chord="​x5756x">​Dm7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​x3545x">​Cmaj7</​span>​ |), og i moll | <span class="​chord"​ chord="​x5656x">​Dm7b5</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​x3534x">​Cm7</​span>​ | (egentlig <span class="​chord"​ chord="​3x333x">​Gm7</​span>,​ men alle bruker <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​) eller i harmonisk moll | <span class="​chord"​ chord="​x5656x">​Dm7b5</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​3x343x">​G7</​span>​ | <span class="​chord"​ chord="​x3544x">​CmMaj7</​span></​html>​ |. 251 er den progresjon som er mest alminnelige i jazz, og forekommer i de aller fleste jazz-standarder. ​
   ; **Ass** : <​html><​span class="​chord"​ chord="​4b6194">​A♭</​span></​html>​.   ; **Ass** : <​html><​span class="​chord"​ chord="​4b6194">​A♭</​span></​html>​.
  • musikkuttrykk_for_gitar.txt
  • Sist endret: 2 måneder siden
  • av admin