Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
harmonisk_moll [d.m.Y H:i]
admin
harmonisk_moll [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 1: Linje 1:
-====== Skalaen harmonisk moll ====== +[{{:harmonisk_moll.png|Illustrasjon av A harmonisk moll på gitarhalsenMerk liten ters mellom og Ab}}]
-Harmonisk moll er definert ved intervallene 1-2-♭3-4-5-♭6-7. Skalaen gjenkjennes lett på sin øst-europeiske klangDu kan lett lære deg dem med utgangspunkt i den vanlige mollskalaen. Forskjellen er at den syvende tonen i skalaen er flyttet opp en halvtone, slik at det blir et relativt stort sprang (liten tersmellom de to siste tonene, b6 og 7. Dette gir den et preg som man forbinder med musikk fra Øst-Europa eller Midt-Østen. Se forøvrig [[mollskalaen]]. +
  
 +====== Harmonisk mollskala ======
 +Harmonisk moll er definert ved intervallene 1-2-♭3-4-5-♭6-7, eller 2122131. Til forskjell fra den vanlige mollskalaen har den en stor septim (7). Og sett i forhold til durskalaen har den da en liten ters (♭3) og liten sekst (♭6).
  
 +{{:c-harmonisk_moll_gitar.png?nolink|}}
  
-|   Harmonisk moll   |||||||||||||||||||||||||+ 
 +Skalaen gjenkjennes lett på sin eksotiske, øst-europeiske klang. Du kan lett lære deg dem med utgangspunkt i den vanlige mollskalaen. Forskjellen er at den syvende tonen i skalaen er flyttet opp en halvtone - derav navnet harmonisk - men uten at den sjette tonetrinnet er flyttet på som i melodisk moll (stigende). Det blir dermed et relativt stort sprang (liten ters) mellom de to siste tonene, b6 og 7. Dette gir den det preget som gjør at den lett forbindes med musikk fra Øst-Europa eller Midt-Østen. Se forøvrig [[mollskalaen]].  
 + 
 + 
 +  A harmonisk mollskala  
 +  Noter:       A - B - C - D - E - F - G# 
 +  Steg:          2   1         3 (stegene er her skrevet i antall halvtoner) 
 +  Intevaller:  1     b3  4     b6  7  
 +   
 +  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 +   
 +  E |  |G#| || | ||  |G#| || | || 
 +  B |C |  |D |  |E |F |  |  |G#|A |  |B |C |  |D |  |E |F |  |  |G#|A |  |B | 
 +    |G#|A |  |B |C |  |D |  |E |F |  |  |G#|A |  |B |C |  |D |  |E |F |  |  | 
 +  D |  |E |F |  |  |G#|A |  |B |C |  |D |  |E |F |  |  |G#|A |  |B |C |  |D | 
 +  A |  |B |C |  |D |  |E |F |  |  |G#|A |  |B |C |  |D |  |E |F |  |  |G#|A | 
 +  E |F |  |  |G#|A |  |B |C |  |D |  |E |F |  |  |G#|A |  |B |C |  |D |  |E | 
 + 
 +  
 +Oversikt over intervaller i skalaen harmonisk moll, sett med F som grunntone
 ^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5^5^♭6|6|♭7^7^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5^5^♭6|6|♭7^7| ^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5^5^♭6|6|♭7^7^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5^5^♭6|6|♭7^7|
 ^5^♭6|6|♭7^7^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5^5^♭6|6|♭7^7^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5| ^5^♭6|6|♭7^7^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5^5^♭6|6|♭7^7^1|♭2^2^♭3|3^4|♭5|
Linje 16: Linje 37:
  
  
 +<<Ochi Chernye>> (Dark Eyes) er et eksempel på en russisk folkemelodi der melodien går i harmonisk moll. Her fremført av jazzmusikeren [[Sophie Milman]].
 +<html> 
 +<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/itbJkf74z24&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/itbJkf74z24&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></html>
  
  
 +===== Videoleksjoner =====
  
 <html> <html>
Linje 98: Linje 123:
 <!-- ++End Video Bar Wizard Generated Code++ --> <!-- ++End Video Bar Wizard Generated Code++ -->
 </html> </html>
- 
  • harmonisk_moll.1194095205.txt.gz
  • Sist endret: 12 år siden
  • (ekstern redigering)