c-durskala_syvende_posisjon.png

c-durskala_syvende_posisjon.png