bebop-skala

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
bebop-skala [d.m.Y H:i]
admin
bebop-skala [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 32: Linje 32:
 Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang> Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang>
  
-===== Eksempler =====+===== Barry Harris "Sixth Diminished Scale" =====
  
-Skalaen //C-dur bebop// liten sekst lagt (b6) til den vanlige durskalen: C-D-E-F-G-Ab-A-B. +Skalaen //C-dur bebop// er den vanlige dur-skalen med en liten sekst (b6) lagt til: C-D-E-F-G-<wrap em>Ab</wrap>-A-B. 
  
 {{:gripebrettet:six-diminish-scale-noter.png?nolink|}} {{:gripebrettet:six-diminish-scale-noter.png?nolink|}}
Linje 42: Linje 42:
  
  
-Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen for <<<lang en>Major Six Diminished</lang>>>.+Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen <<<lang en>Sixth Diminished</lang>>>.
  
 +Når man harmoniserer den så viser den seg å overraskende kun inneholde to akkorder: C6 og Bdim7! 
  
 +{{:gripebrettet:c6-akkordtoner-gripebrettet.png?nolink|Akkorden C6 og dens toner på gitarhalsen}}
  
-Når man harmoniserer den så viser den seg å kun inneholde to akkorderC6 og Bdim7! Her er et eksempel på det:+{{:gripebrettet:bdim7-akkordtoner-gripebrettet-noter.png?nolink|Akkorden bdim7 og dens toner på gitarhalsen}} 
 + 
 +Her er et eksempel på det:
  
 {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}} {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}}
  
  
-Mer om denslags - Barry Harris metode overført på gitar:+==== Skalaøvelser C-dur Bebop ==== 
 + 
 +{{:gripebrettet:skalaovelse-six-diminished.png?nolink|Skalaøvelser for Barry Harris' Sixth Diminished Scale}} 
 + 
 + 
 +Mer om Barry Harris metode for gitar:
   * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]:    * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]: 
   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!
  • bebop-skala.1491758193.txt.gz
  • Sist endret: 5 år siden
  • av admin