bebop-skala

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
bebop-skala [d.m.Y H:i]
admin
bebop-skala [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 1: Linje 1:
 ====== Bebop-skala ====== ====== Bebop-skala ======
-En <<bebop-skala>> er en diatonisk skala der det er lagt til en ekstra note, for å få en skalatone mellom hvert akkordtone (dvs. til akkorden fra første skalatrinn).+En <<bebop-skala>> er et rytmisk grep som er mye brukt i jazz, der du bare legger til en ekstra tone til en syvtonig (diatonisk) skalaslik at du dermed for det første får åtte skalatoner. For eksempel kan en durskala C-D-E-F-G-A-B, gjøres om til en bebop-skala ved å legge til en liten septim (b7): C-D-E-F-G-A-Bb-B.
  
 +{{:gripebrettet:bebop-skala-noter.png?nolink|}}
  
-Du kan da spille skalaen opp og ned og treffe en akkordtone hvert taktslag. +{{:gripebrettet:bebop-skala-intervaller.png?nolink|}} 
 + 
 + 
 +Og dermed er vi ved det andre, det at den ekstra skalatone blir lagt slik at du får en skalatone mellom hver akkordtone. Da får du en skala som passe rytmisk til 8 åttendelsnoter eller 16 sekstendelsnoter i 4/4-delstakt, slik at du lander på akkordtone på hvert taktslag.  
 + 
 +Når akkordtonene falle på nedslag blir det harmoniske bildet klarere ved at lyden av akkorden da trer tydelig fram
  
   Akkordtoner (F7)        F                         Eb   Akkordtoner (F7)        F                         Eb
Linje 12: Linje 18:
   4/4-delstakt            1  - og - 2 -  og - 3 - og  - 4  - og   4/4-delstakt            1  - og - 2 -  og - 3 - og  - 4  - og
  
-Ved slik å la akkordegne toner (her F-A-C-Eb) falle på takten, slik at øvrige skalaegne (her G, Bb, D) pluss den ekstra kromatiske notene (her E) faller mellom taktslag, så får du skisserer og klarlagt harmonien i en solo. Det gjelder bare å begynner på en akkordtone så vil du ende på en akkordtone, og akkordtonene vil komme på taktslagene.+Ved slik å la akkortoner (her F-A-C-Eb) falle på takten, slik at øvrige skalatonene (her G, Bb, D) pluss den ekstra kromatiske notene (her E) faller mellom taktslag, så skisserer soloen harmonien. Det gjelder bare å begynner på en akkordtone så vil du ende på en akkordtone, og akkordtonene vil komme på taktslagene.
  
 Litt terminologi. Litt terminologi.
  
-  * Kromatiske noter - dvs. skalafremmede noter (engelsk <lang en><<passing notes>></lang>). Kromatisk tillegg av noter var imidlertid ikke noe som begynte med bebop. Hør på Bach for eksempel. +  * Kromatiske noter - her menes det alle noter, inkludert skalafremmede noter som brukes som en overgang (engelsk <lang en><<passing notes>></lang>til skalaegne toner og akkordtoner. Kromatisk tillegg av noter var imidlertid ikke noe som begynte med bebop. Hør på Bach for eksempel. 
-  * diatoniske toner (eng<<chord tones>>) -dvs. toner som hører til skalaen. De diatoniske notene kan videre deles inn i  +  * skalaegne eller diatoniske toner. Toner som hører til skalaen. De skalaegne notene kan videre deles inn i  
-     * akkordegne toner - toner som hører til akkorden. En tenker da bare på skalatrinnene grunntonen, tersen, kvinten og septimen. +     * akkordegne toner - toner som hører til akkorden (eng. <<chord tones>>). En tenker da bare på skalatrinnene grunntonen, tersen, kvinten og septimen. 
-     * diatoniske spenningstoner (eng. <<extensions>>). Noter fra skalaen som er tilgjengelige  +     * diatoniske spenningstoner (eng. <<extensions>>). Noter fra skalaen som er tilgjengelige som akkordtoner altereringer etc. 
-     * <<unngåelsesnoter>> ("avoid" notes) - noter som når spilt på taktslaget, endrer en akkords harmoniske funksjon, for eksempel ved å gjøre en subdominant akkord dominant, eller tonika-akkorder subdominant etc.+     * <<unngåelsesnoter>> ("avoid" notes) - noter som når spilt på taktslaget lager en uheldig b9-relasjoneller endrer en akkords harmoniske funksjon, for eksempel ved å gjøre en subdominant akkord dominant, eller tonika-akkord subdominant etc.
  
 Med diatone (eller diatoniske) skalaer mener her de syvtonige skalene [[durskalaen|durskalaen]], [[melodisk_moll|melodisk moll]] og [[harmonisk_moll|harmonisk moll]] samt de øvrige [[modus|modale skalaene]] som kan hentes ut fra hvert av skalatrinnene i dem. Med diatone (eller diatoniske) skalaer mener her de syvtonige skalene [[durskalaen|durskalaen]], [[melodisk_moll|melodisk moll]] og [[harmonisk_moll|harmonisk moll]] samt de øvrige [[modus|modale skalaene]] som kan hentes ut fra hvert av skalatrinnene i dem.
Linje 26: Linje 32:
 Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang> Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang>
  
-===== Eksempler =====+===== Barry Harris "Sixth Diminished Scale" =====
  
-Skalaen //C-dur bebop// liten sekst lagt til durskalen. Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen for <<<lang en>Major Sixth-Diminished</lang>>>. Her er et eksempel med den skalaen i melodien, og med akkorder hengt på under.+Skalaen //C-dur bebop// er den vanlige dur-skalen med en liten sekst (b6) lagt til: C-D-E-F-G-<wrap em>Ab</wrap>-A-B 
 + 
 +{{:gripebrettet:six-diminish-scale-noter.png?nolink|}} 
 + 
 + 
 +{{:gripebrettet:six-diminish-scale-intervaller.png?nolink|}} 
 + 
 + 
 +Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen <<<lang en>Sixth Diminished</lang>>>. 
 + 
 +Når man harmoniserer den så viser den seg å overraskende kun inneholde to akkorder: C6 og Bdim7!  
 + 
 +{{:gripebrettet:c6-akkordtoner-gripebrettet.png?nolink|Akkorden C6 og dens toner på gitarhalsen}} 
 + 
 +{{:gripebrettet:bdim7-akkordtoner-gripebrettet-noter.png?nolink|Akkorden bdim7 og dens toner på gitarhalsen}} 
 + 
 +Her er et eksempel på det:
  
 {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}} {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}}
  
-Mer om denslags - Barry Harris metode overført på gitar:+ 
 +==== Skalaøvelser C-dur Bebop ==== 
 + 
 +{{:gripebrettet:skalaovelse-six-diminished.png?nolink|Skalaøvelser for Barry Harris' Sixth Diminished Scale}} 
 + 
 + 
 +Mer om Barry Harris metode for gitar:
   * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]:    * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]: 
   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!
   * Alan Kingstone har utgitt boka <<[[http://jazzschoolonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=520|The Barry Harris Harmonic Method for Guitar]]>>   * Alan Kingstone har utgitt boka <<[[http://jazzschoolonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=520|The Barry Harris Harmonic Method for Guitar]]>>
   * <<[[http://www.barryharris.com/cgi-bin/jt.cgi|The Barry Harris Approach to Improvised Lines & Harmony: An Introduction]]>> by Fiona Bicket   * <<[[http://www.barryharris.com/cgi-bin/jt.cgi|The Barry Harris Approach to Improvised Lines & Harmony: An Introduction]]>> by Fiona Bicket
- 
  
  • bebop-skala.1342070558.txt.gz
  • Sist endret: 9 år siden
  • av admin