bebop-skala

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
bebop-skala [d.m.Y H:i]
admin
bebop-skala [d.m.Y H:i]
admin
Linje 1: Linje 1:
 ====== Bebop-skala ====== ====== Bebop-skala ======
 En <<bebop-skala>> er et rytmisk grep som er mye brukt i jazz, der du bare legger til en ekstra tone til en syvtonig (diatonisk) skala, slik at du dermed for det første får åtte skalatoner. For eksempel kan en durskala C-D-E-F-G-A-B, gjøres om til en bebop-skala ved å legge til en liten septim (b7): C-D-E-F-G-A-Bb-B. En <<bebop-skala>> er et rytmisk grep som er mye brukt i jazz, der du bare legger til en ekstra tone til en syvtonig (diatonisk) skala, slik at du dermed for det første får åtte skalatoner. For eksempel kan en durskala C-D-E-F-G-A-B, gjøres om til en bebop-skala ved å legge til en liten septim (b7): C-D-E-F-G-A-Bb-B.
 +
 +{{:gripebrettet:bebop-skala-noter.png?nolink|}}
 +
 +{{:gripebrettet:bebop-skala-intervaller.png?nolink|}}
 +
  
 Og dermed er vi ved det andre, det at den ekstra skalatone blir lagt slik at du får en skalatone mellom hver akkordtone. Da får du en skala som passe rytmisk til 8 åttendelsnoter eller 16 sekstendelsnoter i 4/4-delstakt, slik at du lander på akkordtone på hvert taktslag.  Og dermed er vi ved det andre, det at den ekstra skalatone blir lagt slik at du får en skalatone mellom hver akkordtone. Da får du en skala som passe rytmisk til 8 åttendelsnoter eller 16 sekstendelsnoter i 4/4-delstakt, slik at du lander på akkordtone på hvert taktslag. 
Linje 27: Linje 32:
 Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang> Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang>
  
-===== Eksempler =====+===== Barry Harris "Sixth Diminished Scale" =====
  
-Skalaen //C-dur bebop// liten sekst lagt (b6) til den vanlige durskalen: C-D-E-F-G-Ab-A-B. +Skalaen //C-dur bebop// er den vanlige dur-skalen med en liten sekst (b6) lagt til: C-D-E-F-G-<wrap em>Ab</wrap>-A-B. 
  
 {{:gripebrettet:six-diminish-scale-noter.png?nolink|}} {{:gripebrettet:six-diminish-scale-noter.png?nolink|}}
Linje 37: Linje 42:
  
  
-Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen for <<<lang en>Major Six Diminished</lang>>>.+Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen <<<lang en>Sixth Diminished</lang>>>.
  
 +Når man harmoniserer den så viser den seg å overraskende kun inneholde to akkorder: C6 og Bdim7! 
  
 +{{:gripebrettet:c6-akkordtoner-gripebrettet.png?nolink|}}
  
-Når man harmoniserer den så viser den seg å kun inneholde to akkorderC6 og Bdim7! Her er et eksempel på det:+{{:gripebrettet:c6-akkordtoner-gripebrettet-intervaller.png?nolink|}} 
 + 
 +Her er et eksempel på det:
  
 {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}} {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}}
  
  
-Mer om denslags - Barry Harris metode overført på gitar:+==== Skalaøvelser C-dur Bebop ==== 
 + 
 +{{:gripebrettet:skalaovelse-six-diminished.png?nolink|Skalaøvelser for Barry Harris' Sixth Diminished Scale}} 
 + 
 + 
 +Mer om Barry Harris metode for gitar:
   * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]:    * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]: 
   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!
  • bebop-skala.txt
  • Sist endret: 5 år siden
  • av admin