bebop-skala

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
bebop-skala [d.m.Y H:i]
admin
bebop-skala [d.m.Y H:i]
admin
Linje 2: Linje 2:
 En <<bebop-skala>> er et rytmisk grep som er mye brukt i jazz, der du bare legger til en ekstra tone til en syvtonig (diatonisk) skala, slik at du dermed for det første får åtte skalatoner. For eksempel kan en durskala C-D-E-F-G-A-B, gjøres om til en bebop-skala ved å legge til en liten septim (b7): C-D-E-F-G-A-Bb-B. En <<bebop-skala>> er et rytmisk grep som er mye brukt i jazz, der du bare legger til en ekstra tone til en syvtonig (diatonisk) skala, slik at du dermed for det første får åtte skalatoner. For eksempel kan en durskala C-D-E-F-G-A-B, gjøres om til en bebop-skala ved å legge til en liten septim (b7): C-D-E-F-G-A-Bb-B.
  
-Og dermed er vi ved det andre, det at den ekstra skalatone blir lagt slik at du får en skalatone mellom hver akkordtone. Meningen er da å få skalaer som passe rytmisk til 8 åttendelsnoter i 4/4-delstakt.+{{:gripebrettet:bebop-skala-noter.png?nolink|}}
  
-For dermed en bebop-skala spilles opp og ned med åttendelsnoter eller sekstendelsnoter (i 4/4-delstakt, slik at du lander på akkordtone på hvert taktslag. Når du lar akkordtonene falle på nedslag så blir harmonien klarere ved at lyden av akkorden da trer fram. +{{:gripebrettet:bebop-skala-intervaller.png?nolink|}} 
 + 
 + 
 +Og dermed er vi ved det andre, det at den ekstra skalatone blir lagt slik at du får en skalatone mellom hver akkordtone. Da får du en skala som passe rytmisk til 8 åttendelsnoter eller 16 sekstendelsnoter i 4/4-delstakt, slik at du lander på akkordtone på hvert taktslag.  
 + 
 +Når akkordtonene falle på nedslag blir det harmoniske bildet klarere ved at lyden av akkorden da trer tydelig fram. 
  
   Akkordtoner (F7)        F                         Eb   Akkordtoner (F7)        F                         Eb
Linje 13: Linje 18:
   4/4-delstakt            1  - og - 2 -  og - 3 - og  - 4  - og   4/4-delstakt            1  - og - 2 -  og - 3 - og  - 4  - og
  
-Ved slik å la akkortoner (her F-A-C-Eb) falle på takten, slik at øvrige skalaegne (her G, Bb, D) pluss den ekstra kromatiske notene (her E) faller mellom taktslag, så får du skisserer og klarlagt harmonien i en solo. Det gjelder bare å begynner på en akkordtone så vil du ende på en akkordtone, og akkordtonene vil komme på taktslagene.+Ved slik å la akkortoner (her F-A-C-Eb) falle på takten, slik at øvrige skalatonene (her G, Bb, D) pluss den ekstra kromatiske notene (her E) faller mellom taktslag, så skisserer soloen harmonien. Det gjelder bare å begynner på en akkordtone så vil du ende på en akkordtone, og akkordtonene vil komme på taktslagene.
  
 Litt terminologi. Litt terminologi.
Linje 27: Linje 32:
 Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang> Navnet "Bebop-skalaer" sies å stamme fra jazzlæreren David Baker og hans lærebok <lang en><<[[http://books.google.com/books?id=oAmdAwPUkWkC&lpg=PP1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false|How to Play Bebop, Volume 1 - The Bebop Scale and other scales in common use]]>></lang>
  
-===== Eksempler =====+===== Barry Harris "Sixth Diminished Scale" =====
  
-Skalaen //C-dur bebop// liten sekst lagt til durskalen. Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen for <<<lang en>Major Sixth-Diminished</lang>>>. Her er et eksempel med den skalaen i melodien, og med akkorder hengt på under.+Skalaen //C-dur bebop// er den vanlige dur-skalen med en liten sekst (b6) lagt til: C-D-E-F-G-<wrap em>Ab</wrap>-A-B 
 + 
 +{{:gripebrettet:six-diminish-scale-noter.png?nolink|}} 
 + 
 + 
 +{{:gripebrettet:six-diminish-scale-intervaller.png?nolink|}} 
 + 
 + 
 +Jazz-pianisten [[http://jazzworkshops.com/jw-productions/the-barry-harris-workshop-video|Barry Harris]] kaller denne skalaen <<<lang en>Sixth Diminished</lang>>>. 
 + 
 +Når man harmoniserer den så viser den seg å overraskende kun inneholde to akkorder: C6 og Bdim7!  
 + 
 +{{:gripebrettet:c6-akkordtoner-gripebrettet.png?nolink|Akkorden C6 og dens toner på gitarhalsen}} 
 + 
 +{{:gripebrettet:bdim7-akkordtoner-gripebrettet-noter.png?nolink|Akkorden bdim7 og dens toner på gitarhalsen}} 
 + 
 +Her er et eksempel på det:
  
 {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}} {{c6-omvendinger-med-dim7-over-skalaen-c-dur-bebop.png?nolink|dominant}}
  
-Mer om denslags - Barry Harris metode overført på gitar:+ 
 +==== Skalaøvelser C-dur Bebop ==== 
 + 
 +{{:gripebrettet:skalaovelse-six-diminished.png?nolink|Skalaøvelser for Barry Harris' Sixth Diminished Scale}} 
 + 
 + 
 +Mer om Barry Harris metode for gitar:
   * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]:    * Jazzgitaristen Rick Stone har hatt noen artikler om temaet i tidskriftet <<Just Jazz Guitar>> som er fritt tilgjengelig via [[http://www.jazzand.com/Rick_Stone/lessons.html|Rick Stones hjemmeside]]: 
   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!   * [[http://www.ronibenhur.com/|Roni Ben Hur]] utga i 2012 boka [[http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=JAJAZZ&Product_Code=D1216&Category_Code=|CHORDABILITY - Mastering The Art of Jazz Voicings for the Guitar]] som er en omfattende innføring i Barry Harris metode - med video. Røverkjøp!
  • bebop-skala.txt
  • Sist endret: 5 år siden
  • av admin