altererte_akkorder

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
altererte_akkorder [d.m.Y H:i] adminaltererte_akkorder [d.m.Y H:i] (nåværende versjon) admin
Linje 1: Linje 1:
 ====== Altererte akkorder ====== ====== Altererte akkorder ======
-**Altererte akkorder** er akkorder med tillegstoner som har fortegn (# eller b). De utgjør en en undergruppe av de [[dominante septimakkorder]] og brukes særlig mye i jazz og bossa nova, men også i andre sjangre+Med **altererte akkorder** tenker man på dominante akkorder som G7alt - med en eller flere av følgende tilleggstoner b5, #5, b9 og #9. De utgjør en en undergruppe av de [[dominante septimakkorder]] og brukes særlig mye i jazz og bossa nova, men også i andre sjangre, som i progresjonen ii-V-I i moll (Dm7b5-G7alt-Cm7)
  
-Ofte noteres de bare som **Calt**. +  |  Dm7b5   G7#5b9  |   Cm6         Dm7b5(11)   G7#5# |  Cm69        | 
 +  |----1-------4-----|---8---------|------3-----------6----|---10---------| 
 +  |----1-------4-----|---8---------|------1-----------4----|---8----------| 
 +  |----1-------4-----|---8---------|------1-----------4----|---8----------| 
 +  |----0-------3-----|---7---------|------0-----------3----|---7----------| 
 +  |------------------|-------------|-----------------------|--------------| 
 +  |------------------|-------------|-----------------------|--------------|
  
-Som dominater består de da minst av  
-  - [[stor ters]] (3) 
-  - [[liten septim]] (b7) 
-  - alterert kvint eller none. 
  
-**Notasjon:** C7<sup>alt</sup>, G7<sup>alt</sup>, og med det menes akkorder som G7b9 (kan også være skrevet G7-9); C7#9 (kan skrives C7+9), C7#5 (kan også skrives Calt, C7+, C7+5, C+7), C7b5 (kan være skrevet Calt), C7#9/#5, C7b9/b5, C7#9/b5, C7b9/#5...+Bruk bildet nedenfor til å finne dine egne måter å spille G7 alt på. Dvs. det eneste kravet er at akkorden inneholder minst en 3 og en b7 og legg så til minst en alterert tillegstone.  
 + 
 +{{::g7alt.png?nolink|Akkordtonene for G7alt på gripebrettet.}} 
 + 
 +Tips: G7alt har de samme notene som skalaen //B lydisk forstørret//
 + 
 +{{::skala_b-lydisk-forstorret_lydian-augmented.png?nolink|Skalaen B lydisk forstørret har samme notene som G7alt, fra tersen i G7}} 
 + 
 + 
 +Side de er dominanter består de da av minst det følgende: 
 +  - [[Stor ters]] (3) 
 +  - [[Liten septim]] (b7) 
 +  - Kvint eller none med fortegn. 
 + 
 +**Notasjon:** De noteres ofte bare Ofte noteres de bare som **C<sup>alt</sup>**, eller C7<sup>alt</sup>, C7<sup>alt</sup>, og med det menes akkorder som C7b9 ofte skrevet C7-9; C7#9, C7#5, C7b5, C7#9/#5, C7b9b5, C7#9b5, C7b9#5...
  
  
 I Jazz er altererte akkorder er dominantakkorder der [[kvint|kvinten]] eller [[none|nonen]] er hevet eller senket en halvtone -dvs. 5 er erstattet av en av nabotonene b5 eller #5, og eller 9 er erstattet av en av nabotoner b9 eller #9.  I Jazz er altererte akkorder er dominantakkorder der [[kvint|kvinten]] eller [[none|nonen]] er hevet eller senket en halvtone -dvs. 5 er erstattet av en av nabotonene b5 eller #5, og eller 9 er erstattet av en av nabotoner b9 eller #9. 
  
-Altererte akkorder forekommer ofte i turnarounds, som for eksempel  **ii-V-I-VI**: Cm7-F7-Hb-G7<sup>alt</sup>, eller det samme med tritonus-substitusjon Cm7-F7-Hb-Db7#11.+Altererte akkorder forekommer ofte i turnarounds, som for eksempel  **ii-V-I-VI**: Cm7-F7-Bb-G7<sup>alt</sup>, eller det samme med tritonus-substitusjon Cm7-F7-Bb-Db7#11.
  
 Altererte akkorder kan sies å være bygd på **[[alterert skala|den altererte skalaen]]**: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7. I eksemplet over er det skalaen //G-Ab-A#-H-Db-Eb-F//. Altererte akkorder kan sies å være bygd på **[[alterert skala|den altererte skalaen]]**: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7. I eksemplet over er det skalaen //G-Ab-A#-H-Db-Eb-F//.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 ===== Se også ===== ===== Se også =====
   *[[alterert skala]]   *[[alterert skala]]
  
  • altererte_akkorder.1217917540.txt.gz
  • Sist endret: 15 år siden
  • (ekstern redigering)