akkorder:gitargrep

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
akkorder:gitargrep [d.m.Y H:i]
admin
akkorder:gitargrep [d.m.Y H:i] (nåværende versjon)
admin
Linje 1: Linje 1:
-Se egne artikler for [[:dim7|Dim7-akkorder]], [[:jazz_akkorder|Jazz akkorder]], [[:jazz_akkorder#shell-akkorder|Shell-akkorder]]+Se egne artikler for [[:dim7|Dim7-akkorder]], [[:jazz_akkorder|Jazz akkorder]], [[:jazz_akkorder#shell-akkorder|Shell-akkorder]], og [[V7-I]]  
  
 C C
Linje 99: Linje 99:
  
  
-====== Gitargrep i ascii-format ======+====== 800 vanlige gitargrep ======
  
-<box 30% right red rounded|OBS til Firefox- og Chrome-brukere!> Pga en bug vises akkordene **av og til** ett bånd for høyt opp på gitarhalsen, i disse (og kansje andre) nettlesere. De vises riktig i Internet Explorer (MSIE). Så hold øye med at det som vises på gitarhalsen stemmer med tallene. </box> Nedenfor finner du en klikkbar liste over rundt 800 vanlige gitargrep. Du kan klikke på knappene og vise akkorden på gripebrettet.+Nedenfor finner du en klikkbar liste over rundt 800 vanlige gitargrep.
  
-Grepene er i ASCII-format - dvstallene representerer bånd, og tallrekken (for Em for eksempel: 0 2 2 0 0 0representerer strengene i rekkefølge fra bass til diskantFor å se disse akkordene en alfabetisk ordnet liste, se [[800 gitargrep i ASCII-format]]Merk også at lista ikke er korrekturlest ennå!+<box 98% center white round|800 gitargrep! BETA!> 
 +Denne lista blir aldri ferdig. I første omgang vil det komme en mer systematisk gjennomgang av flyttbare firestemte akkorder av den typen som er vanlige //jazz//, //bossa-nova//, //gypsy swing// etc.). Siden de er flyttbare er det ikke nødvendig å gjentar dem alle tonearterDe blir derfor organisert som følger:
  
 +  * Under C finne du flyttbare dur- og [[durakkorder]]. Dvs. akkorder som minst har en stor ters (3) og en stor sekst (6) eller stor septim (7).
 +  * Under C finner du forminskede septimakkorder (Cdim7) = akkorder med liten ters (b3) forminsket kvint (b5) og forminsket liten septim (bb7).
 +  * Under D finner du flyttbare mollakkorder = akkorder som har liten ters (b3).
 +  * Under G finner du dominantakkorder (G7b5#9) = akkorder som har en stor ters og en liten septim
 +  * Under B finner du <<halvforminskede>> akkorder av typen Bm7b5 = akkorder med liten ters (b3), forminsket kvint (b5) og liten septim (b7).
  
 <html><a name="gitargrep"></a></html> <html><a name="gitargrep"></a></html>
-<box 98% center white round|800 gitargrep! BETA!> 
-Denne lista er under utvikling. Det vil kommer flere akkorder og mer struktur på jazz-orienterte akkorder. Når det gjelder jazz-akkorder vil durakkorder kommer under C, mollakkorder under D, og dominantakkorder under G. 
- 
 <html> <br /> <html> <br />
 <a onClick="window.location.href = '#C'">C</a> | <a onClick="window.location.href = '#Ckryss'">C#</a> | <a onClick="window.location.href = '#Db'">Db</a> | <a onClick="window.location.href = '#D'">D</a> |<a onClick="window.location.href = '#Dkryss'">D#</a> <a onClick="window.location.href = '#C'">C</a> | <a onClick="window.location.href = '#Ckryss'">C#</a> | <a onClick="window.location.href = '#Db'">Db</a> | <a onClick="window.location.href = '#D'">D</a> |<a onClick="window.location.href = '#Dkryss'">D#</a>
Linje 120: Linje 123:
  
 <div style="height:320px; width: 100%; overflow: scroll;"> <div style="height:320px; width: 100%; overflow: scroll;">
-<a name="C"> C</a> <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,0,3,"x"]);' title="C med suspendert ters">Csus2</a>  x 3 0 0 1 x :: x C E G C E :: x R 2 5 R x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,0,3,"x"]);'>Csus2</a>  x 3 0 0 1 3 :: x C D G C G :: x R 2 5 1 2<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,3,3,"x"]);' title="C med suspendert ters">Csus4</a>  x 3 3 0 1 x :: x C E G C E :: x R 4 5 R x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,3,3,"x"]);'>Csus4</a>  x 3 3 0 1 1 :: x C F G C F :: x R 4 5 1 4<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,1,2,3,"x"]);'>Caug</a>  x 3 2 1 1 x :: x C E G# C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,5,6,7,"x"]);'>Caug</a>  x 7 6 5 5 x :: x E G# C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",9,9,10,11,"x"]);'>Caug</a>  x 11 10 9 9 x :: x G# C E G#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,3,0]);'>C+5</a>  0 3 2 1 1 0 :: E C E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,3,0]);'>Caug</a>  0 3 2 1 1 0 :: E C E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,3,3,"x"]);'>Csus</a>  x 3 3 0 1 1 :: x C F G C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,3,3,"x"]);'>Csus4</a>  x 3 3 0 1 1 :: x C F G C F<br /> 
  
  
-C - durakkorder <br /> + 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,2,3,"x"]);' title="C-durtreklang med grunntone (C) i melodien">C</a>  x 3 2 0 1 :: x C E G C E :: x R 3 5 R x<br /> + 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,"x"]);' title="C-durtreklang med kvint (G) i melodien">C</a>  3 2 0 1 0 :: C E G C E :: R 3 5 R 3<br /> +<a name="C"></a>Csus suspendert ters:  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,2,3,"x"]);' title="C-durtreklang med kvint (G) i melodien">C</a>  x 3 2 0 1 3 :: x C E G C G :: x R 3 5 R 5<br /> +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,0,3,"x"]);' title="C med suspendert ters - x 3 0 0 1 x :: x C E G C E :: x R 2 5 R x">Csus2</a> |  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,0]);' title="C-durtreklang med ters (E) i bassen og melodien">C/E</a>  0 3 2 0 1 0 :: E C E G C E :: 3 R 3 5 R 3<br /> +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,0,3,"x"]);' title="x 3 0 0 1 3 :: x C D G C G :: x R 2 5 1 2">Csus2</a> |  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,5,5,3,3]);' title="C-durtreklang med kvint (G) i melodien og i bassen">C/G</a>  3 3 5 5 5 3 :: G C G C G<br /> +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,3,3,"x"]);' title="C med suspendert ters - x 3 3 0 1 x :: x C E G C E :: x R 4 5 R x">Csus4</a> |  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,5,5,5,7,8]);' title="C-durtreklang med grunntonen (C) i melodienog i bassen.">C</a>  8 7 5 5 5 8 :: C E G C E C<br /> +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,3,3,"x"]);' title="x 3 3 0 1 1 :: x C F G C F :: x R 4 5 1 4">Csus4</a> |  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,8,9,10,10,8]);' title="C-durtreklang med grunntonen (C) i melodien">C</a>  8 10 10 9 8 8 :: C G C E G C<br /> +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,3,3,"x"]);' title="x 3 3 0 1 1 :: x C F G C F">Csus</a> |  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([12,13,12,10,10,"x"]);' title="C-durtreklang med ters (E) i melodien">C</a>  x 10 10 12 13 12 :: x G C G C E<br /> +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,3,3,"x"]);' title="x 3 3 0 1 1 :: x C F G C F">Csus4</a> |  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,0,3,0]);'>C2</a> x 3 2 0 3 0 :: x C E G D (E) | samme som Cadd9<br /> + 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,0,2,3,"x"]);'>C2</a>  x 3 2 0 3 3 :: x C E G D G | samme som Cadd9<br />+<br />C (durakkorder):  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,2,3,"x"]);' title="C-durtreklang med grunntone (C) i melodien - x 3 2 0 1 x :: x C E G C E :: x R 3 5 R x">C</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,"x"]);' title="C-durtreklang med kvint (G) i melodien - x 3 2 0 1 :: x C E G C E :: x R 3 5 R 3">C</a 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,2,3,"x"]);' title="C-durtreklang med kvint (G) i melodien - x 3 2 0 1 3 :: x C E G C G :: x R 3 5 R 5">C</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,0]);' title="C-durtreklang med ters (E) i bassen og melodien - 0 3 2 0 1 0 :: C E G C E :: R 3 5 R 3">C/E</a 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,5,5,3,3]);' title="C-durtreklang med kvint (G) i melodien og G i bassen - 3 3 5 5 5 3 :: G C G C E G">C/G</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,5,5,5,7,8]);' title="C-durtreklang med grunntonen (C) i melodien, og C i bassen. 8 7 5 5 5 8 :: C E G C E C">C</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,8,9,10,10,8]);' title="C-durtreklang med grunntonen (C) i melodien. 8 10 10 9 8 8 :: C G C E G C">C</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([12,13,12,10,10,"x"]);' title="C-durtreklang med ters (E) i melodien. x 10 10 12 13 12 :: x C G C E">C</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,0,3,"x"]);' title="C med tillagt none, nonen D i melodien. Akkord-definisjon: ">Cadd9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,0,3,0]);' title="med tillagt none (D), med tersen E i melodien. Akkord-definisjon: x 3 2 0 3 0 :: x C E G D E">Cadd9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,2,3,"x"]);' title="Også kalt C6add9. Akkord-definisjon: x 3 2 2 3 x :: x C E A D x :: R 3 6 9 x">C6/9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,0,3,0]);' title="Samme som Cadd9. x 3 2 0 3 0 :: x C E G D (E)">C2</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,0,2,3,"x"]);' title="Samme som Cadd9. x 3 2 0 3 3 :: x C E G D G">C2</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,1,2,3,"x"]);' title="x 3 2 1 1 x :: x C E Gx">Caug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,5,6,7,"x"]);' title="x 7 6 5 5 x :: x E G# C E">Caug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",9,9,10,11,"x"]);' title="x 11 10 9 9 x :: x G# C E G#">Caug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,3,0]);' title="0 3 2 1 1 0 :: E C E Ab C E">C+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,3,0]);' title="0 3 2 1 1 0 :: E C E Ab C E">Caug</a> |  
 + 
 + 
 +<br />C6 (durakkorder)  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,2,2,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 2 2 1 x :: G x E A C x :: 5 x 3 6 x">C6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 2 1 x :: x x E A C G :: x x 3 6 R 5">C6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 2 1 0 :: x C E A C E :: x 3 6 R 3">C6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 2 1 0 :: E C E A C E">C6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 2 1 3 :: x x E A C G">C6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",8,9,7,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 7 9 8 x :: C x A E G x">C6</a> |  
 + 
 +<br />C69, C6/9, C6add9 (durakkorder):  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon:  3 2 2 3 3 :: x C E A D G :: R 3 6 9 5">C6/9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 2 3 3 :: E C E A D G :: 5 R 3 6 9 5">C6add9</a>|  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 2 3 3 :: x C E A D G :: R 3 6 9 5">C6/9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 2 3 2 :: x C E A D F# :: R 3 6 9 #11">C6/9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,2,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 2 2 3 2 :: G x E A D F# :: 5 3 6 9 #11">C6/9(#11)</a>
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",7,7,7,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 7 7 7 x :: C x A D F# x :: R 6 9 #11">C6/9(#11)</a>
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",10,11,12,10,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 10 12 11 10 x :: x G D F# A x :: 5 9 #11 6">C6/9(#11)</a>
 + 
 +<br />Cmaj7, Cmaj9, Cmaj11, Cmaj13 (durakkorder):  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 0 0 :: x C E G B E :: x R 3 5 7 3">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",8,9,9,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 9 9 8 x :: x B E G :: R x 7 3 5 x">Cmaj7</a> |  
 + 
 + 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 5 4 5 x :: x C G B E :: x 1 5 7 3 x">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",8,5,9,7,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 7 9 5 8 x :: x B C G :: x 3 7 1 5 x">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",12,9,10,10,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 10 10 9 12 x :: x G C E B :: x 5 1 3 7 x">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 5 4 5 x :: x G B E :: x 1 5 7 3 x">Cmaj7</a> |  
 + 
 + 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,4,2,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 2 4 1 x :: G x B C x :: 5 x 3 7 1 x">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,5,5,"x",7]);' title="Akkord-definisjon: 7 x 5 5 5 x :: B x G C E x :: 7 x 5 1 3 x">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",8,9,9,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 9 9 8 x :: C x B E G x :: 1 x 7 3 5 x">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",12,12,10,"x",12]);' title="Akkord-definisjon: 12 x 10 12 12 x :: E x C G B x :: 3 x 1 5 7 x">Cmaj7</a> |  
 + 
 + 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,4,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 4 1 3 :: x x E B C G :: x x 3 7 1 5">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,5,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 5 5 7 :: x x G C E B :: x x 5 1 3 7">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,8,9,9,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 9 9 8 8 :: x x B E G C :: x x 7 3 5 1">Cmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([12,12,12,10,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 10 12 12 12 :: x x C G B E :: x x 1 5 7 3">Cmaj7</a> |  
 + 
 + 
 + 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 0 0 0 :: E C E G B E :: 3 R 3 5 7 3">Cmaj7/E</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 2 0 0 0 :: E C E G B E :: 3 R 3 5 7 3">Cmaj7/G</a>
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 0 :: x C G# B E :: x R 3 #5 7 3">Cmaj7#5</a>
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 4 3 x :: x C E B D x">Cmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,2,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 2 4 3 x :: x E B D x">Cmaj9/G</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,4,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 4 3 0 :: E C E B D E">Cmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,3,"x"]);' title="Akkord-definisjonx 3 0 0 0 1 :: x C D G B F">Cmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 0 2 0 0 :: G C D A B E :: 5 9 13 7 3">Cmaj13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,5,4,5,5]);' title="Akkord-definisjon: x 3 5 4 5 5 :: x G D B E A :: x 5 7 13">Cmaj13</a> |  
 + 
 +<br />Cmaj7#11 - durakkorder:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",7,9,9,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 9 9 7 x :: C x B E F# x">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,4,"x",3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 x 4 2 :: x C x B E F#">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,5,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 5 5 7 :: x x F# C E B">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x","x",9,9,9,8]);' title="Akkord-definisjon: 8 9 9 9 x x :: C F# B E">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon:2 0 0 2 :: x C E G B F#">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",12,9,10,9,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 9 10 9 12 x :: F# E B">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,7,9,10,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 10 9 7 7 :: x x C E F# B">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x","x",7,4,4,7,8]);' title="Akkord-definisjon: 8 7 4 4 x x :: C E F# B">Cmaj7#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,4,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 4 1 2 :: x x E B C F#">Cmaj7#11</a> |  
 + 
 +<br />Cm - mollakkorder:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,5,5,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 5 5 4 3 :: C G C Eb G">Cm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,4,5,5,6,8]);' title="Akkord-definisjon: 8 6 5 5 5 8 :: C Eb C Eb C">Cm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,8,8,10,10,8]);' title="Akkord-definisjon: 8 10 10 8 8 8 :: G C Eb G C">Cm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([11,13,12,10,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 10 12 13 11 :: x x C C Eb">Cm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,1,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon:1 0 1 x :: x C Eb G C x">Cm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,1,1,1,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 1 1 1 4 :: x C Eb Ab C Ab">Cm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,1,1,1,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 1 1 1 4 :: x C Eb Ab C Ab">Cm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,0,1,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 1 0 3 3 :: x C Eb G D G">Cm(add9)</a> |  
 + 
 +<br />Cm6 - mollakkorder:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,5,5,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 5 5 3 5 :: G C G C D A">Cm6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,1,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 1 2 1 3 :: x C Eb A C G">Cm6</a> |  
 + 
 +<br />Cm7 - mollseptim-akkorder:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 5 3 4 3 :: G C G Bb Eb G">Cm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,1,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 1 3 1 x :: G x Eb Bb C x">Cm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 3 1 3 :: x x Eb Bb C G">Cm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,"x",3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 x 3 4 3 :: x C x Bb Eb G">Cm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,5,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 5 4 4 3 :: G C G B Eb G">CmMaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,1,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 1 3 3 x :: x C Eb Bb D x">Cm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 3 3 3 :: x x Eb Bb D G">Cm9(noR)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 1 3 3 1 :: x C Eb Bb D F">Cm11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 3 3 1 :: x x Eb Bb D F">Cm11(noR)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,5,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 5 3 3 3 :: G C G Bb D G">Cm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,4,5,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 5 4 3 3 :: G C G B D G">Cm9(maj7)</a> |  
 + 
 +<br />Cm7b5 - mollseptim / "halvforminsket":  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,3,4,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 4 3 4 x :: x C F# Bb Eb x">Cm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,3,4,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 4 3 4 x :: x C F# Bb Eb x">Cm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 3 2 3 :: x x Eb Bb Db G">Cm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 3 2 3 :: x x Eb Bb Db G">Cm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,5,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 5 4 4 3 :: G C G B Eb G">Cm(maj7)</a> |  
 +<br />C7 - dominante:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 1 0 :: E C E Bb C E">C7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 3 0 :: E C E Bb D E">C9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 3 1 x :: x C E Bb C x">C7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,2,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 2 3 1 x :: x C E Bb C x">C7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 3 1 3 :: x C E Bb C x">C7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 3 2 x :: x C E Bb Db x">C7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 3 3 x :: x C E Bb D x">C9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,3,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 3 4 x :: x C E Bb D# x">C7#9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,3,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 3 3 1 x :: x C F Bb C x">C7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,3,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 3 3 3 x :: x C F Bb D x">C9sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,2,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 2 3 3 x :: x C E Bb D x">C9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",8,9,8,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 8 9 8 x :: C x Bb E G x">C7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([9,8,9,8,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 8 9 8 9 :: x x Bb E G Db">C7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([10,8,9,8,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 8 9 8 10 :: x x Bb E G D">C9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([11,8,9,8,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 8 9 8 11 :: x x Bb E G Eb">C7#9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,0,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 0 3 3 1 :: x C D Bb D F">C11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 3 2 :: E C E Bb D F#">C11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 3 2 :: E C E Bb D F#">C9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,7,7,8,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 8 7 7 5 :: x x Bb D F# A">C13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,7,7,8,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 8 7 7 :: x x Bb D F# A">C13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 3 1 2 :: x x E Bb C F#">C7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 3 1 2 :: x x E Bb C F#">C7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 2 0 :: E C E Bb Db E">C7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 2 0 :: E C E Bb Db E">C7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,4,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 4 0 :: E C E Bb Eb E">C7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,4,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 4 0 :: E C E Bb Eb E">C7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,3,"x",3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 x 3 5 4 :: E C x Bb E Ab">C7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,3,"x",3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 x 3 5 4 :: E C x Bb E Ab">C7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 3 4 :: E C E Bb D Ab">C9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 3 4 :: E C E Bb D Ab">C9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 3 2 4 :: E C E Bb Db Ab">C7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 3 3 1 1 :: x C F Bb C F">C7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 3 3 1 1 :: x C F Bb C F">C7sus4</a> |  
 +<br /><a name="Cdim7"></a>Cdim7 - forminsket: 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 4 2 4 2 :: Gb C Gb Bbb Eb Gb">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,2,1,"x",2]);' title="Akkord-definisjon: 2 x 1 2 1 x :: Gb x Eb Bbb C x">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,4,"x",5]);' title="Akkord-definisjon: 5 x 4 5 4 x :: Bbb x Gb C Eb x">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",7,8,7,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 7 8 7 x :: x Bbb Eb Gb x ">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",10,11,10,"x",11]);' title="Akkord-definisjon: 11 x 10 11 10 x :: Eb x C Gb Bbb x ">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 2 1 2 :: Gb x Eb Bbb x">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 5 4 5 :: Bbb x Gb C Eb x">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,7,8,7,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 7 8 7 8 :: x Bbb Eb Gb x ">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([11,10,11,10,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 10 11 10 11 :: Eb x C Gb Bbb x ">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,2,4,3,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 3 5 2 5 x :: x Gb Bbb Eb x">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",7,5,7,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 7 5 7 x :: x Eb Bbb C Gb x ">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",10,8,10,9,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 9 10 8 10 x :: x Gb C Eb Bbb x ">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",13,11,13,12,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 12 13 11 13 x :: x Bbb Eb Gb C x">Cdim7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",9,8,7,"x",8]);' title="Akkord-definisjon: 8 x 7 8 9 x :: C x Bbb Eb Ab x">Cdim7(b13)</a> |  
 +<br /><a name="Ckryss"></a>C# 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 1 2 1 :: x Db F Ab Db F">C#</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 3 2 x :: x Db F Bb Db x">C#6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 2 x :: x Db F B Db x">C#7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 4 :: x Db F B Eb Ab">C#9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,"x",4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 x 4 4 2 :: x Db x B Eb F#">C#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G">C#11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G">C#9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb">C#13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 5 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb">C#13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,4,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 4 3 1 1 1 :: F Db F Ab C F">C#maj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 5 4 x :: x Db F C Eb x">C#maj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,7,6,6,6,"x"]);' title="Akkord-definisjonx 6 6 6 7 8 :: x Eb Ab Db F# C">C#maj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G">C#7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G">C#7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x">C#7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x">C#7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 3 1 0 0 :: Db F Ab B E">C#7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 3 1 0 0 :: E Db F Ab B E">C#7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F">C#7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F">C#7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A">C#9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A">C#9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A">C#7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A">C#7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 3 4 4 :: x Db F Bb Eb Ab">C#6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,4,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 4 5 3 5 3 :: Db G Bb E G">C#dim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">C#+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">C#aug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab">C#sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab">C#sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab">C#7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab">C#7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 5 4 :: Ab Db Ab Db Ab">C#m</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 3 2 4 :: E Db E Bb Db Ab">C#m6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,4,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 4 5 4 :: Ab Db Ab B E Ab">C#m7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 4 4 4 :: E Db E B Eb Ab">C#m9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x">C#m7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x">C#m7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab">C#m7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab">C#m7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab">C#m+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab">C#m(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab">C#m9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab">C#m9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A">C#m+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A">C#m(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 4 6 :: Ab Db Ab Db Eb Bb">C#m6add9</a> |  
 +<br /><a name="Db"></a>Db:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 1 2 1 :: x Db F Ab Db F">Db</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 3 2 x :: x Db F Bb Db x">Db6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 2 x :: x Db F B Db x">Db7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 4 :: x Db F B Eb Ab">Db9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,"x",4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 x 4 4 2 :: x Db x B Eb F#">Db11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G">Db11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G">Db9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 5 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb">Db13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 5 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb">Db13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,4,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 4 3 1 1 1 :: F Db F Ab C F">Dbmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 5 4 x :: x Db F C Eb x">Dbmaj9</a> 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,7,6,6,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 6 6 7 :: x Eb Ab Db F# C">Dbmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G">Db7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G">Db7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x">Db7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x">Db7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 3 1 0 0 :: E Db F Ab B E">Db7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 3 1 0 0 :: E Db F Ab B E">Db7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F">Db7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F">Db7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A">Db9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A">Db9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A">Db7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A">Db7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 3 3 4 4 :: x Db F Bb Eb Ab">Db6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,4,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 4 5 3 5 3 :: G Db G Bb E G">Dbdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">Db+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">Dbaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab">Dbsus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab">Dbsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab">Db7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab">Db7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 5 4 :: Ab Db Ab Db E Ab">Dbm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 3 2 4 :: E Db E Bb Db Ab">Dbm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,4,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 4 5 4 :: Ab Db Ab B E Ab">Dbm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 4 4 4 :: E Db E B Eb Ab">Dbm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x">Dbm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x">Dbm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab">Dbm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab">Dbm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab">Dbm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab">Dbm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab">Dbm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab">Dbm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A">Dbm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A">Dbm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,6,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 6 6 4 6 :: Ab Db Ab Db Eb Bb">Dbm6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,0,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 0 2 3 2 :: x A D A D F#">D</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,3,0,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 0 3 0 3 :: x A D Bb B G">D6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,0,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 0 2 1 2 :: x A D A C F#">D7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 5 5 :: x D F# C E A">D9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,5,"x",5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 x 5 5 3 :: x D x C E G">D11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 5 4 :: x D F# C E Ab">D11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 5 4 :: x D F# C E Ab">D9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,5,6,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 6 5 5 7 :: x D Ab C E B">D13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,5,6,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 6 5 5 7 :: x D Ab C E B">D13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,0,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 0 2 2 2 :: x A D A Db F#">Dmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,6,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 6 5 x :: x D F# Db E x">Dmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 2 2 2 3 :: E D E A Db G">Dmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#">D7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 4 x :: x D F# C Eb x">D7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 4 x :: x D F# C Eb x">D7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 2 1 1 :: x x F# A C F">D7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 2 1 1 :: x x F# A C F">D7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 3 1 2 :: x x D Bb C F#">D7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 3 1 2 :: x x D Bb C F#">D7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 4 5 5 6 :: E D F# C E Bb">D9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 4 5 5 6 :: E D F# C E Bb">D9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 4 6 :: x D F# C Eb Bb">D7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 4 6 :: x D F# C Eb Bb">D7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 5 4 6 :: x D F# C Eb Bb">D7+5(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,4,4,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 4 4 5 5 :: E D F# B E A">D6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 0 1 :: x x D Ab B F">Ddim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 3 3 6 :: x D F# Bb D Bb">D+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,4,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 4 3 3 6 :: x D F# Bb D Bb">Daug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,7,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 7 8 5 :: A D A D G A">Dsus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,7,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 7 8 5 :: A D A D G A">Dsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,5,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 5 8 5 :: A D A G A">D7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,5,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 5 8 5 :: A D A C G A">D7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,0,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 0 2 3 1 :: x A D A D F">Dm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,0,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 0 2 0 1 :: x A D A B F">Dm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,0,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 0 2 1 1 :: x A D A F">Dm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,3,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 3 5 5 5 :: E D F C E A">Dm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 1 1 :: x x D Ab F">Dm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 1 1 :: x x D Ab C F">Dm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 5 4 5 :: x A F C Eb A">Dm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 5 4 5 :: x A F C Eb A">Dm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 6 6 5 :: A D A Db F A">Dm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 6 6 5 :: A D A Db F A">Dm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,6,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 6 5 5 :: A D A Db E A">Dm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,6,7,5,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 5 7 6 5 5 :: A D A Db E A">Dm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,3,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 3 3 3 6 :: x D F Bb D Bb">Dm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,3,5,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 5 3 3 3 6 :: x D F Bb D Bb">Dm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,3,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 3 2 0 0 :: E D F A B E">Dm6add9</a> |  
 +<br /><a name="Dkryss">D#: </a><br /> 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 3 4 3 :: x Eb G Bb Eb G">D#</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 5 4 x :: x Eb G C Eb x">D#6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 2 3 :: x Bb Eb Bb Db G">D#7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 6 :: x Eb G Db F Bb">D#9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,"x",6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 x 6 6 4 :: x Eb x Db F Ab">D#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A">D#11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A">D#9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C">D#13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C">D#13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 3 3 :: x Bb Eb Bb D G">D#maj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,0,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 0 3 1 :: x x Eb G D F">D#maj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 3 3 3 4 :: x Eb F Bb D Ab">D#maj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G">D#7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G">D#7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E">D#7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E">D#7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#">D#7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#">D#7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G">D#7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G">D#7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B">D#9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B">D#9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B">D#7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B">D#7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B">D#7+5(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 0 1 1 :: x Bb Eb G C F">D#6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 1 2 :: x A Eb A C F#">D#dim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G">D#+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G">D#aug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb">D#sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb">D#sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb">D#7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb">D#7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,8,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 8 7 6 :: Bb Eb Bb Eb F# Bb">D#m</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 1 2 :: x Bb Eb Bb C F#">D#m6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,6,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 6 7 6 :: Bb Eb Bb Db F# Bb">D#m7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,4,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 4 6 6 6 :: x Eb F# Db F Bb">D#m9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#">D#m7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#">D#m7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb">D#m7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb">D#m7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb">D#m+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb">D#m(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F">D#m9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F">D#m9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#">D#m+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#">D#m(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 1 1 :: x Bb Eb Bb C F">D#m6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb">Eb7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,8,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 8 7 6 :: Bb Eb Bb Eb F# Bb">Ebm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 1 2 :: x Bb Eb Bb C F#">Ebm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,6,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 6 7 6 :: Bb Eb Bb Db F# Bb">Ebm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,4,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 4 6 6 6 :: x Eb F# Db F Bb">Ebm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#">Ebm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#">Ebm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb">Ebm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb">Ebm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb">Ebm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb">Ebm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F">Ebm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F">Ebm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#">Ebm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#">Ebm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 1 1 :: x Bb Eb Bb C F">Ebm6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 3 4 3 :: x Eb G Bb Eb G">Eb</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 5 4 x :: x Eb G C Eb x">Eb6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 2 3 :: x Bb Eb Bb Db G">Eb7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 6 :: x Eb G Db F Bb">Eb9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,"x",6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 x 6 6 4 :: x Eb x Db F Ab">Eb11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A">Eb11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A">Eb9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C">Eb13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C">Eb13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 3 3 3 :: x Bb Eb Bb D G">Ebmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,0,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 0 3 1 :: x x Eb G D F">Ebmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 3 3 3 4 :: x Eb F Bb D Ab">Ebmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G">Eb7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G">Eb7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E">Eb7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E">Eb7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#">Eb7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#">Eb7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G">Eb7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G">Eb7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B">Eb9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B">Eb9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B">Eb7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B">Eb7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,1,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 1 0 1 1 :: x Bb Eb G C F">Eb6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 1 2 :: x A Eb A C F#">Ebdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G">Eb+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G">Ebaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb">Ebsus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb">Ebsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb">Eb7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E">E</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 2 0 :: E B E Ab Db E">E6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 3 0 :: E B E Ab D E">E7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 1 0 2 :: E B D Ab B F#">E9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 2 3 2 :: E B E A D F#">E11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,4,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 4 3 3 0 :: E Bb F# Bb D E">E11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,4,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 4 3 3 0 :: E Bb F# Bb D E">E9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,4,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 4 3 2 0 :: E D F# Bb Db E">E13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,4,5,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 5 4 3 2 0 :: E D F# Bb Db E">E13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 4 4 4 :: E B E B Eb Ab">Emaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 4 4 2 :: E B E B Eb F#">Emaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,2,1,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 1 2 0 2 :: E B Eb A B F#">Emaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E">E7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E">E7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 1 0 1 :: E B D Ab B F">E7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 1 0 1 :: E B D Ab B F">E7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,1,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 1 3 3 :: E B D Ab D G">E7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,1,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 1 3 3 :: E B D Ab D G">E7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 0 1 1 0 :: E x D Ab E">E7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 0 1 1 0 :: E x D Ab C E">E7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 0 1 1 2 :: E x D Ab C F#">E9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 0 1 1 2 :: E x D Ab C F#">E9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 0 1 1 1 :: E x D Ab C F">E7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 0 1 1 1 :: E x D Ab C F">E7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 2 2 :: E B E Ab Db F#">E6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 0 2 0 :: E Bb E Db E">Edim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 2 1 1 0 :: E x E Ab E">E+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x",0]);' title="Akkord-definisjon: 0 x 2 1 1 0 :: E x E Ab C E">Eaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 2 0 0 :: E B E A B E">Esus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 2 0 0 :: E B E A B E">Esus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 2 0 0 :: E B D A B E">E7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 2 0 0 :: E B D A B E">E7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 0 0 0 :: E B E G B E">Em</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 0 2 0 :: E B E G Db E">Em6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 0 3 0 :: E B E G D E">Em7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,0,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 0 3 2 :: E B E G D F#">Em9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 0 3 0 :: E Bb E G D E">Em7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 0 3 0 :: E Bb E G D E">Em7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 0 0 1 :: E B D G B F">Em7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 0 0 0 1 :: E B D G B F">Em7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,1,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 1 0 0 0 :: E B Eb G B E">Em+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,1,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 1 0 0 0 :: E B Eb G B E">Em(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 1 0 0 2 :: E B Eb G B F#">Em9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 1 0 0 2 :: E B Eb G B F#">Em9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 0 1 0 :: E E G C E">Em+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 0 1 0 :: E C E G C E">Em(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,0,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 0 2 2 :: E B E G Db F#">Em6add9</a> |  
 +<br />F - sus-akkorder: 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 3 2 1 1 :: F C F A C F">F</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 3 1 3 1 :: F B F Ab D F">Fdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x","x","x",3,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 3 x x x :: F C F x x x ">F5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 3 3 1 1 :: F C F Bb C F">Fsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 3 3 1 1 :: F C F Bb C F">Fsus2</a> |  
 +<br /> - dur-akkorder:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">Faug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">F+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 3 1 :: x A F A D F">F6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,0,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 0 0 1 1 :: F A D G C F">F6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 1 0 :: x A F A C E">Fmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 2 0 1 0 :: F A E G C E">Fmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 2 0 1 0 :: F Bb E G C E">Fmaj11</a> |  
 +<br />Fm - mollakkorder:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 3 1 1 1 :: F C F Ab C F">Fm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 3 1 3 1 :: F C F Ab D F">Fm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 1 1 1 :: F C Eb Ab C F">Fm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 1 1 3 :: F C Eb Ab C G">Fm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 3 1 4 1 :: F B F Ab Eb F">Fm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 3 1 4 1 :: F B F Ab Eb F">Fm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 1 1 2 :: F C Eb Ab C F#">Fm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 1 1 2 :: F C Eb Ab C F#">Fm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,2,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 2 1 1 1 :: F C E Ab C F">Fm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,2,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 2 1 1 1 :: F C E Ab C F">Fm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 2 1 1 3 :: F C E Ab C G">Fm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 2 1 1 3 :: F C E Ab C G">Fm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 3 1 2 1 :: x x F Ab Db F">Fm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 3 1 2 1 :: x x F Ab Db F">Fm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,1,3,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 3 1 3 3 :: x x F Ab D G">Fm6add9</a> |  
 +<br />F7 - dominante:  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 2 1 1 :: F C Eb A C F">F7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 3 1 1 :: F C Eb Bb C F">F7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 3 1 1 :: F C Eb Bb C F">F7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 2 1 3 :: F C Eb A C G">F9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 3 1 3 :: F C Eb Bb C G">F11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 0 0 1 :: F A Eb G B F">F11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 0 0 1 :: F A Eb G B F">F9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,1,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 1 2 3 3 :: F B Eb A D G">F13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,1,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 1 2 3 3 :: F B Eb A D G">F13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 2 0 1 :: F A Eb A B F">F7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 2 0 1 :: F A Eb A B F">F7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 2 1 2 :: F C Eb A C F#">F7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,3,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 3 1 2 1 2 :: F C Eb A C F#">F7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 1 1 1 :: F A Eb Ab C F">F7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 1 1 1 :: F A Eb Ab C F">F7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,2,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 2 2 x :: F A Eb A Db x">F7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,2,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 2 2 x :: F A Eb A Db x">F7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,"x",1]);' title="Akkord-definisjon: 1 x 1 2 2 3 :: F x Eb A Db G">F9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,"x",1]);' title="Akkord-definisjon: 1 x 1 2 2 3 :: F x Eb A Db G">F9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 2 2 2 :: F A Eb A Db F#">F7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 0 1 2 2 2 :: F A Eb A Db F#">F7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#">F#</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 4 2 :: x x F# Bb Eb F#">F#6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 2 :: F# Db E Bb Db F#">F#7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 4 :: F# Db E Bb Db Ab">F#9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 2 3 2 4 :: F# B E Bb Db Ab">F#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#">F#11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#">F#9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab">F#13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab">F#13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 2 1 :: x x F# Bb Db F">F#maj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,4,4,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 4 4 6 6 4 :: Bb Db F# Db F Ab">F#maj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,4,3,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 3 4 2 4 :: F# B F B Db Ab">F#maj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E">F#7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E">F#7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G">F#7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G">F#7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E">F#7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E">F#7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E">F#7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E">F#7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);' title="Akkord-definisjon: 2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab">F#9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);' title="Akkord-definisjon: 2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab">F#9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G">F#7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G">F#7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,1,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 1 1 2 2 :: F# Bb Eb Ab Db F#">F#6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 4 2 4 2 :: F# C F# A Eb F#">F#dim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">F#+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">F#aug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#">F#sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#">F#sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 4 2 2 :: F# Db E B Db F#">F#7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 4 2 2 :: F# Db E B Db F#">F#7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 2 2 2 :: F# Db F# A Db F#">F#m</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 2 4 2 :: F# Db F# A Eb F#">F#m6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 2 :: F# Db E A Db F#">F#m7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 4 :: F# Db E A Db Ab">F#m9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 4 2 5 2 :: F# C F# A E F#">F#m7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 4 2 5 2 :: F# C F# A E F#">F#m7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G">F#m7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G">F#m7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#">F#m+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#">F#m(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab">F#m9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab">F#m9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#">F#m+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#">F#m(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,2,4,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 4 2 4 4 :: x A F# A Eb Ab">F#m6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#">Gb</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 4 2 :: x x F# Bb Eb F#">Gb6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 2 :: F# Db E Bb Db F#">Gb7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 4 :: F# Db E Bb Db Ab">Gb9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 2 3 2 4 :: F# B E Bb Db Ab">Gb11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#">Gb11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#">Gb9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab">Gb13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab">Gb13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 2 1 :: x x F# Bb Db F">Gbmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,4,4,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 4 4 6 6 4 :: Bb Db F# Db F Ab">Gbmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,4,3,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 3 4 2 4 :: F# B F B Db Ab">Gbmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E">Gb7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E">Gb7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G">Gb7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G">Gb7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E">Gb7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E">Gb7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E">Gb7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E">Gb7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);' title="Akkord-definisjon: 2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab">Gb9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);' title="Akkord-definisjon: 2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab">Gb9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G">Gb7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G">Gb7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,1,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 1 1 2 2 :: F# Bb Eb Ab Db F#">Gb6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 4 2 4 2 :: F# F# A Eb F#">Gbdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">Gb+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">Gbaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#">Gbsus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#">Gbsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 4 2 2 :: F# Db B Db F#">Gb7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 4 2 2 :: F# Db E B Db F#">Gb7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 2 2 2 :: F# Db F# A Db F#">Gbm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 2 4 2 :: F# Db F# A Eb F#">Gbm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 2 :: F# Db E A Db F#">Gbm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 4 :: F# Db E A Db Ab">Gbm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 4 2 5 2 :: F# F# A E F#">Gbm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 3 4 2 5 2 :: F# C F# A E F#">Gbm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G">Gbm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G">Gbm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#">Gbm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#">Gbm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab">Gbm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab">Gbm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#">Gbm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#">Gbm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,2,4,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 4 2 4 4 :: x A F# A Eb Ab">Gbm6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,0,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 0 0 0 3 :: G B D G B G">G</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,0,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 0 0 0 0 :: G B D G B E">G6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 0 0 0 1 :: G B D G B F">G7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 3 4 3 5 :: G D F B D A">G9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 3 4 3 5 :: G C F B D A">G11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 2 2 3 :: G B F A Db G">G11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 2 2 3 :: G B F A Db G">G9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 2 2 2 3 :: G B E A Db G">G13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 2 2 2 3 :: G B E A Db G">G13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,0,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 0 0 0 2 :: G B D G B F#">Gmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,4,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 4 4 3 5 :: G x F# B D A">Gmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,5,4,3,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 3 4 5 3 5 :: G C F# C D A">Gmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,0,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 0 2 x :: G B F G Db x">G7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,0,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 0 2 x :: G B F G Db x">G7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,0,0,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 0 0 4 :: G B F G B Ab">G7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,0,0,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 0 0 4 :: G B F G B Ab">G7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 3 3 3 :: G B F Bb D G">G7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 3 3 3 3 :: G B F Bb D G">G7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 3 4 4 3 :: G x F B Eb G">G7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 3 4 4 3 :: G x F B Eb G">G7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 3 4 4 5 :: G x F B Eb A">G9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,"x",3]);' title="Akkord-definisjon: 3 x 3 4 4 5 :: G x F B Eb A">G9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 1 4 1 :: G B Eb Ab Eb F">G7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 1 4 1 :: G B Eb Ab Eb F">G7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 0 2 0 0 :: G B D A B E">G6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,4,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 4 5 3 5 3 :: G Db G Bb E G">Gdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G">G+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G">Gaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,5,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 5 5 3 3 :: G D G C D G">Gsus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,5,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 5 5 3 3 :: G D G C D G">Gsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,3,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 3 5 3 3 :: G D F C D G">G7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,3,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 3 5 3 3 :: G D F C D G">G7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,5,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 5 3 3 3 :: G D G Bb D G">Gm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 5 3 5 3 :: G D G Bb E G">Gm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 3 3 3 3 :: G D F Bb D G">Gm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,3,3,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 3 3 3 5 :: G D F Bb D A">Gm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,6,3,5,4,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 4 5 3 6 3 :: G Db G Bb F G">Gm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,6,3,5,4,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 4 5 3 6 3 :: G Db G Bb F G">Gm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 1 3 1 3 1 :: G Bb F Ab D F">Gm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 1 3 1 3 1 :: G Bb F Ab D F">Gm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,4,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 4 3 3 3 :: G D F# Bb D G">Gm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,4,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 4 3 3 3 :: G D F# Bb D G">Gm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,3,4,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 4 3 3 5 :: G D F# Bb D A">Gm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,3,4,5,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 5 4 3 3 5 :: G D F# Bb D A">Gm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 3 4 3 :: x x G Bb Eb G">Gm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 3 4 3 :: x x G Bb Eb G">Gm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,3,5,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 5 3 5 5 :: x x G Bb E A">Gm6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 5 4 4 :: Ab Eb Ab C Eb Ab">G#</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,5,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 5 6 4 :: x x Ab C F Ab">G#6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 4 :: Ab Eb F# C Eb Ab">G#7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 6 :: Ab Eb F# C Eb Bb">G#9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# C Eb A">G#7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 4 4 4 4 :: Ab C F# B Eb Ab">G#7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 1 1 2 :: E C E Ab C F#">G#7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 1 1 2 :: E C E Ab C F#">G#7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);' title="Akkord-definisjon: 4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb">G#9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);' title="Akkord-definisjon: 4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb">G#9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#">G#7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#">G#7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 3 3 4 4 :: Ab C F Bb Eb Ab">G#6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,5,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 5 6 4 6 4 :: Ab D Ab B F Ab">G#dim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E">G#+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E">G#aug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab">G#sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab">G#sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab">G#7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab">G#7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 4 4 4 :: Ab Eb Ab B Eb Ab">G#m</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 4 6 4 :: Ab Eb Ab B F Ab">G#m6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 4 4 4 :: Ab Eb F# B Eb Ab">G#m7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 4 4 6 :: Ab Eb F# B Eb Bb">G#m9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab">G#m7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab">G#m7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#">G#m7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#">G#m7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x">G#m+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x">G#m(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G">G#m9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G">G#m9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E">G#m+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E">G#m(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,4,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 4 6 6 :: x x Ab B F Bb">G#m6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 4 5 4 6 :: Ab Db F# C Eb Bb">G#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab">G#11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab">G#9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab">G#13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);' title="Akkord-definisjon4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab">G#13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,5,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 5 5 4 4 :: Ab Eb G C Eb Ab">G#maj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 5 3 4 3 :: Ab C G Bb Eb G">G#maj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,5,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 5 6 4 6 :: Ab Db G Db Eb Bb">G#maj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#">G#7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 1 2 :: x x D Ab F#">G#7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# Eb A">G#7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 5 4 4 :: Ab Eb Ab C Eb Ab">Ab</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,5,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 5 6 4 :: x x Ab C F Ab">Ab6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 4 :: Ab Eb F# C Eb Ab">Ab7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 6 :: Ab Eb F# C Eb Bb">Ab9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 4 5 4 6 :: Ab Db F# C Eb Bb">Ab11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab">Ab11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab">Ab9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab">Ab13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab">Ab13(#13)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,5,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 5 5 4 4 :: Ab Eb G C Eb Ab">Abmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 5 3 4 3 :: Ab C G Bb Eb G">Abmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,5,4,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 4 5 6 4 6 :: Ab Db G Db Eb Bb">Abmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#">Ab7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#">Ab7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# C Eb A">Ab7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# C Eb A">Ab7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 4 4 4 4 :: Ab C F# B Eb Ab">Ab7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 4 4 4 4 :: Ab C F# B Eb Ab">Ab7#10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 1 1 2 :: C E Ab C F#">Ab7+5</a 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 3 2 1 1 2 :: E C E Ab C F#">Ab7#5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);' title="Akkord-definisjon: 4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb">Ab9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);' title="Akkord-definisjon: 4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb">Ab9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#">Ab7#5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#">Ab7b9#5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,3,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 3 3 3 4 4 :: Ab C F Bb Eb Ab">Ab6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,5,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 5 6 4 6 4 :: Ab D Ab B F Ab">Abdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E">Ab+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E">Abaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab">Absus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab">Absus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab">Ab7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab">Ab7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 4 4 4 :: Ab Eb Ab B Eb Ab">Abm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 6 4 6 4 :: Ab Eb Ab B F Ab">Abm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 4 4 4 :: Ab Eb F# B Eb Ab">Abm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,4,6,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 6 4 4 4 6 :: Ab Eb F# B Eb Bb">Abm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab">Abm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab">Abm7b</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#">Abm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#">Abm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x">Abm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);' title="Akkord-definisjon: 4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x">Abm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G">Abm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G">Abm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E">Abm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E">Abm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,4,6,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 6 4 6 6 :: x x Ab B F Bb">Abm6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 2 0 :: E A E A Db E">A</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 2 2 :: E A E A Db F#">A6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 2 :: E A E A Db G">A7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon0 0 2 4 2 3 :: E A E B Db G">A9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,0,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 0 0 0 0 :: E A D G B E">A11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,5,4,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 4 5 4 4 5 :: A Db G B Eb A">A11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,5,4,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 4 5 4 4 5 :: A Db G B Eb A">A9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 1 0 0 2 :: E A Eb G B F#">A13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 1 0 0 2 :: E A Eb G B F#">A13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 1 2 0 :: E A E Ab Db E">Amaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,4,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 4 2 4 :: E A E B Db Ab">Amaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 4 3 4 :: E A E B D Ab">Amaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G">A7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G">A7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 3 2 3 :: E A E Bb Db G">A7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 3 2 3 :: E A E Bb Db G">A7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,5,4,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 4 5 5 5 5 :: A Db G C E A">A7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,5,4,5]);' title="Akkord-definisjon: 5 4 5 5 5 5 :: A Db C E A">A7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 3 :: x A F A Db G">A7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 3 :: x A F A Db G">A7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 4 2 3 :: x A F B Db G">A9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 4 2 3 :: x A F B Db G">A9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 3 2 3 :: x A F Bb Db G">A7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 3 2 3 :: x A F Bb Db G">A7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 4 2 2 :: E A E B Db F#">A6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 2 1 2 :: x A Eb A C F#">Adim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">A+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F">Aaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 3 0 :: E A E A E">Asus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 3 0 :: A E A D E">Asus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 0 3 0 :: E A E G D E">A7sus</a>  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 0 3 0 :: E A E G D E">A7sus4</a|  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 1 0 :: E A E A C E">Am</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 1 2 :: E A E A C F#">Am6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 0 1 0 :: E A E G C E">Am7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 0 0 0 :: E A E G B E">Am9</a> 
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 0 1 3 :: x A Eb G C G">Am7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,1,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 1 0 1 3 :: x A Eb G C G">Am7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 3 1 3 :: E A E Bb C G">Am7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 3 1 3 :: E A E Bb C G">Am7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 1 1 0 :: E A E Ab C E">Am+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 1 1 0 :: E A E Ab C E">Am(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 1 0 0 :: E A E Ab B E">Am9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 1 0 0 :: E A E Ab B E">Am9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 1 1 :: x A F A C F">Am+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,0,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 0 3 2 1 1 :: x A F A C F">Am(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,2,2,0,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 0 2 2 0 2 :: E A E A B F#">Am6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon1 1 3 3 3 1 :: F Bb F Bb D F">A#</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 3 3 :: F Bb F Bb D G">A#6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 3 1 :: F Bb F Ab D F">A#7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 1 1 :: x Bb D Ab F">A#9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 1 1 1 1 :: F Bb Eb Ab C F">A#11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 0 1 1 0 :: Bb D Ab C E">A#11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 0 1 1 0 :: E Bb D Ab C E">A#9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G">A#13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G">A#13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 3 1 :: F Bb F A D F">A#maj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 2 1 1 :: x Bb D A C F">A#maj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,1,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 1 2 1 1 :: F Bb Eb A C F">A#maj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E">A#7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E">A#7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F">A#7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F">A#7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F">A#7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F">A#7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);' title="Akkord-definisjon: 6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb">A#7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);' title="Akkord-definisjon: 6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb">A#7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#">A#9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#">A#9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#">A#9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 0 1 0 2 :: F# Bb D Ab B F#">A#7(#5b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,0,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 0 2 2 :: x Bb D G Db F#">A#6add9</a>  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 0 2 0 :: E Bb E G Db E">A#dim</a|  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">A#+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">A#aug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F">A#sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F">A#sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F">A#7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F">A#7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 2 1 :: F Bb F Bb Db F">A#m</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 2 3 :: F Bb F Bb Db G">A#m6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 2 1 :: F Bb F Ab Db F">A#m7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 1 1 :: F Bb F Ab C F">A#m9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E">A#m7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E">A#m7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab">A#m7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab">A#m7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F">A#m+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F">A#m(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F">A#m9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F">A#m9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#">A#m+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#">A#m(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 1 3 :: F Bb F Bb C G">A#m6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 3 1 :: F Bb F Bb D F">Bb</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 3 3 :: F Bb F Bb D G">Bb6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 3 1 :: F Bb F Ab D F">Bb7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 1 1 :: x Bb D Ab C F">Bb9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 1 1 1 1 :: F Bb Eb Ab C F">Bb11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 0 1 1 0 :: E Bb D Ab C E">Bb11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 0 1 1 0 :: E Bb D Ab C E">Bb9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G">Bb13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G">Bb13(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 3 1 :: F Bb F A D F">Bbmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 2 1 1 :: x Bb D A C F">Bbmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,1,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 1 2 1 1 :: F Bb Eb A C F">Bbmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E">Bb7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E">Bb7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F">Bb7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F">Bb7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F">Bb7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F">Bb7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);' title="Akkord-definisjon: 6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb">Bb7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);' title="Akkord-definisjon: 6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb">Bb7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#">Bb9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#">Bb9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 0 1 0 2 :: F# Bb D Ab B F#">Bb7+5b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,1,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 1 0 1 0 2 :: F# Bb D Ab B F#">Bb7(b9#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,0,0,1,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 1 0 0 2 2 :: x Bb D G Db F#">Bb6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 0 2 0 :: E Bb E G Db E">Bbdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">Bb+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);' title="Akkord-definisjon: x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#">Bbaug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F">Bbsus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F">Bbsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F">Bb7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F">Bb7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 2 1 :: F Bb F Bb Db F">Bbm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 2 3 :: F Bb F Bb Db G">Bbm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 2 1 :: F Bb F Ab Db F">Bbm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 1 1 1 :: F Bb F Ab C F">Bbm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E">Bbm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E">Bbm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab">Bbm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);' title="Akkord-definisjon: 6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab">Bbm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F">Bbm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F">Bbm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F">Bbm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F">Bbm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#">Bbm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#">Bbm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,3,1,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 1 3 3 1 3 :: F Bb F Bb C G">Bbm6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#">B</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 4 4 :: F# B F# B Eb Ab">B6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 0 2 :: x B Eb A B F#">B7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 2 2 :: x B Eb A Db F#">B9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 2 2 2 2 :: F# B E A Db F#">B11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,1,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 1 2 2 1 :: F B Eb A Db F">B11+</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,1,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 1 2 2 1 :: F B Eb A Db F">B9(#11)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 3 2 2 4 :: F# B F A Db Ab">B13</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 3 2 2 4 :: F# B F A Db Ab">B13(#13)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,3,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 3 4 2 :: F# B F# Bb Eb F#">Bmaj7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 3 2 x :: x B Eb Bb Db x">Bmaj9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,1,2,0]);' title="Akkord-definisjon: 0 2 1 3 2 0 :: E B Eb Bb Db E">Bmaj11</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 0 1 :: x B Eb A B F">B7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 0 1 :: x B Eb A B F">B7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 1 2 :: x B Eb A C F#">B7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 1 2 :: x B Eb A C F#">B7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 3 x :: x B Eb A D x">B7b10</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 3 x :: x B Eb A D x">B7(#10)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 0 3 :: x B Eb A B G">B7+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 0 3 :: x B Eb A B G">B7(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 2 3 :: x B Eb A Db G">B9+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 2 3 :: x B Eb A Db G">B9(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 2 1 3 :: x B Eb A C G">B7+5(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 1 2 2 :: x B Eb Ab Db F#">B6add9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,2,1]);' title="Akkord-definisjon: 1 2 3 1 3 1 :: F B F Ab D F">Bdim</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 0 0 3 :: x B Eb G B G">B+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 1 0 0 3 :: x B Eb G B G">Baug</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 5 2 :: F# B F# B E F#">Bsus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 5 2 :: F# B F# B E F#">Bsus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 2 5 2 :: F# B F# A E F#">B7sus</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 2 5 2 :: F# B F# A E F#">B7sus4</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,4,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 4 3 2 :: F# B F# B D F#">Bm</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,1,0,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 0 1 3 2 :: x B D Ab D F#">Bm6</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 2 3 2 :: F# B F# A D F#">Bm7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,0,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 0 2 2 2 :: x B D A Db F#">Bm9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,0,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 0 2 3 1 :: x B D A D F">Bm7b5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,0,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 0 2 3 1 :: x B D A D F">Bm7(b5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,0,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 0 2 1 2 :: x B D A C F#">Bm7b9</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,0,2,"x"]);' title="Akkord-definisjon: x 2 0 2 1 2 :: x B D A C F#">Bm7(b9)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 3 3 2 :: F# B F# Bb D F#">Bm+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 3 3 2 :: F# B F# Bb D F#">Bm(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 3 2 2 :: F# B F# Bb Db F#">Bm9+7</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,2,2]);' title="Akkord-definisjon: 2 2 4 3 2 2 :: F# B F# Bb Db F#">Bm9(maj7)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,0,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 0 0 0 3 :: G B D G B G">Bm+5</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,0,2,3]);' title="Akkord-definisjon: 3 2 0 0 0 3 :: G B D G B G">Bm(#5)</a> |  
 +<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,0,1,2,2]);' title="Akkord-definisjon: x 2 0 1 2 2 :: x B D Ab Db F#">Bm6add9</a> |  
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
  
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,2,2,"x",3]);'>C6</a>  3 x 2 2 1 x :: G x E A C x :: 5 x 3 6 R x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,2,"x","x"]);'>C6</a>  x x 2 2 1 x :: x x E A C G :: x x 3 6 R 5<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,2,3,"x"]);'>C6</a>  x 3 2 2 1 0 :: x C E A C E :: x R 3 6 R 3<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,2,3,0]);'>C6</a>  0 3 2 2 1 0 :: E C E A C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,0,3,"x"]);' title="C med tillagt none, nonen D i melodien">Cadd9</a>  x 3 2 0 3 x :: x C E G D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,0,3,0]);' title="C med tillagt none (D), med tersen E i melodien">Cadd9</a>  x 3 2 0 3 0 :: x C E G D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,2,3,"x"]);' title="">C6/9</a>  x 3 2 2 3 x :: x C E A D x :: R 3 6 9 x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,2,3,"x"]);' title="">C6/9</a>  x 3 2 2 3 3 :: x C E A D G :: R 3 6 9 5<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,2,3,"x"]);' title="">C6add9</a>  x 3 2 2 3 3 :: x C E A D G :: R 3 6 9 5<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,2,3,0]);'>C6add9</a>  0 3 2 2 3 3 :: E C E A D G :: 5 R 3 6 9 5<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,3,"x"]);'>Cmaj7</a>  x 3 2 0 0 0 :: x C E G B E :: x R 3 5 7 3<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,3,0]);'>Cmaj7</a>  0 3 2 0 0 0 :: E C E G B E :: 3 R 3 5 7 3<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,2,3,"x"]);'>Cmaj9</a>  x 3 2 4 3 x :: x C E B D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,2,"x",3]);'>Cmaj9/G</a>  3 x 2 4 3 x :: G x E B D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,4,2,3,0]);'>Cmaj9</a>  0 3 2 4 3 0 :: E C E B D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,3,"x"]);'>Cmaj11</a>  x 3 0 0 0 1 :: x C D G B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,2,3,"x"]);'>Cmaj7#11</a>  x 3 2 0 0 2 :: x C E G B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,3,3]);'>Cmaj13</a>  3 3 0 2 0 0 :: G C D A B E :: 5 R 9 13 7 3<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,5,4,5,5]);'>Cmaj13</a>  x 3 5 4 5 5 :: x G D B E A :: x R 5 7 3 13<br /> 
  
-Cm - mollakkorder<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,5,5,3,3]);'>Cm</a>  3 3 5 5 4 3 :: G C G C Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,4,5,5,6,8]);'>Cm</a>  8 6 5 5 5 8 :: C Eb G C Eb C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,8,8,10,10,8]);'>Cm</a>  8 10 10 8 8 8 :: C G C Eb G C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([11,13,12,10,"x","x"]);'>Cm</a>  x x 10 12 13 11 :: x x C G C Eb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,0,1,3,"x"]);'>Cm</a>  x 3 1 0 1 x :: x C Eb G C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,1,1,1,3,"x"]);'>Cm(#5)</a>  x 3 1 1 1 4 :: x C Eb Ab C Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,1,1,1,3,"x"]);'>Cm+5</a>  x 3 1 1 1 4 :: x C Eb Ab C Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,0,1,3,"x"]);'>Cm(add9)</a>  x 3 1 0 3 3 :: x C Eb G D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,3,3]);'>Cm7</a>  3 3 5 3 4 3 :: G C G Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,1,"x",3]);'>Cm7</a>  3 x 1 3 1 x :: G x Eb Bb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,1,"x","x"]);'>Cm7</a>  x x 1 3 1 3 :: x x Eb Bb C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,"x",3,"x"]);'>Cm7</a>  x 3 x 3 4 3 :: x C x Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,1,3,"x"]);'>Cm9</a>  x 3 1 3 3 x :: x C Eb Bb D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,1,"x","x"]);'>Cm9(noR)</a>  x x 1 3 3 3 :: x x Eb Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,3,"x"]);'>Cm11</a>  x 3 1 3 3 1 :: x C Eb Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,"x","x"]);'>Cm11(noR)</a>  x x 1 3 3 1 :: x x Eb Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,5,3,3]);'>Cm9</a>  3 3 5 3 3 3 :: G C G Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,4,5,3,3]);'>Cm9+7</a>  3 3 5 4 3 3 :: G C G B D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,4,5,3,3]);'>Cm9(maj7)</a>  3 3 5 4 3 3 :: G C G B D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,5,5,3,3]);'>Cm6add9</a>  3 3 5 5 3 5 :: G C G C D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,1,3,"x"]);'>Cm6</a>  x 3 1 2 1 3 :: x C Eb A C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,3,4,3,"x"]);'>Cm7b5</a>  x 3 4 3 4 x :: x C F# Bb Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,3,4,3,"x"]);'>Cm7(b5)</a>  x 3 4 3 4 x :: x C F# Bb Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,"x","x"]);'>Cm7b9</a>  x x 1 3 2 3 :: x x Eb Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,"x","x"]);'>Cm7(b9)</a>  x x 1 3 2 3 :: x x Eb Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,5,3,3]);'>Cm+7</a>  3 3 5 4 4 3 :: G C G B Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,5,3,3]);'>Cm(maj7)</a>  3 3 5 4 4 3 :: G C G B Eb G<br /> 
-C7 - dominante<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,2,3,0]);'>C7</a>  0 3 2 3 1 0 :: E C E Bb C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,2,3,0]);'>C9</a>  0 3 2 3 3 0 :: E C E Bb D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,2,3,"x"]);'>C7</a>  x 3 2 3 1 x :: x C E Bb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,2,"x",3]);'>C7</a>  3 x 2 3 1 x :: x C E Bb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,2,"x","x"]);'>C7</a>  x x 2 3 1 3 :: x C E Bb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,2,3,"x"]);'>C7b9</a>  x 3 2 3 2 x :: x C E Bb Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,2,3,"x"]);'>C9</a>  x 3 2 3 3 x :: x C E Bb D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,3,2,3,"x"]);'>C7#9</a>  x 3 2 3 4 x :: x C E Bb D# x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,3,3,3,"x"]);'>C7sus4</a>  x 3 3 3 1 x :: x C F Bb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,3,3,"x"]);'>C9sus4</a>  x 3 3 3 3 x :: x C F Bb D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,3,2,3,"x"]);'>C9</a>  x 3 2 3 3 x :: x C E Bb D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,2,2,"x",3]);'>C6</a>  3 x 2 2 1 x :: G x E A C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,2,"x","x"]);'>C6</a>  x x 2 2 1 3 :: x x E A C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",8,9,7,"x",8]);'>C6</a>  8 x 7 9 8 x :: C x A E G x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",8,9,8,"x",8]);'>C7</a>  8 x 8 9 8 x :: C x Bb E G x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([9,8,9,8,"x","x"]);'>C7b9</a>  x x 8 9 8 9 :: x x Bb E G Db<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([10,8,9,8,"x","x"]);'>C9</a>  x x 8 9 8 10 :: x x Bb E G D<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([11,8,9,8,"x","x"]);'>C7#9</a>  x x 8 9 8 11 :: x x Bb E G Eb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,0,3,"x"]);'>C11</a>  x 3 0 3 3 1 :: x C D Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,2,3,0]);'>C11+</a>  0 3 2 3 3 2 :: E C E Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,2,3,0]);'>C9(#11)</a>  0 3 2 3 3 2 :: E C E Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,7,7,8,"x","x"]);'>C13</a>  x x 8 7 7 5 :: x x Bb D F# A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,7,7,8,"x","x"]);'>C13(#11)</a>  x x 8 7 7 5 :: x x Bb D F# A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,2,"x","x"]);'>C7b5</a>  x x 2 3 1 2 :: x x E Bb C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,2,"x","x"]);'>C7b5</a>  x x 2 3 1 2 :: x x E Bb C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,2,3,0]);'>C7b9</a>  0 3 2 3 2 0 :: E C E Bb Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,2,3,0]);'>C7(b9)</a>  0 3 2 3 2 0 :: E C E Bb Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,4,3,2,3,0]);'>C7b10</a>  0 3 2 3 4 0 :: E C E Bb Eb E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,4,3,2,3,0]);'>C7(#10)</a>  0 3 2 3 4 0 :: E C E Bb Eb E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,3,"x",3,0]);'>C7+5</a>  0 3 x 3 5 4 :: E C x Bb E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,3,"x",3,0]);'>C7(#5)</a>  0 3 x 3 5 4 :: E C x Bb E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,3,0]);'>C9+5</a>  0 3 2 3 3 4 :: E C E Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,3,0]);'>C9(#5)</a>  0 3 2 3 3 4 :: E C E Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,3,0]);'>C7+5b9</a>  0 3 2 3 2 4 :: E C E Bb Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,"x"]);'>C7sus</a>  x 3 3 3 1 1 :: x C F Bb C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,"x"]);'>C7sus4</a>  x 3 3 3 1 1 :: x C F Bb C F<br /> 
-<a name="Cdim7"> Cdim7 - forminsket</a> <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,3,2]);'>Cdim7</a>  2 3 4 2 4 2 :: Gb C Gb Bbb Eb Gb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",1,2,1,"x",2]);'>Cdim7</a>  2 x 1 2 1 x :: Gb x Eb Bbb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,4,"x",5]);'>Cdim7</a>  5 x 4 5 4 x :: Bbb x Gb C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",7,8,7,"x",8]);'>Cdim7</a>  8 x 7 8 7 x :: C x Bbb Eb Gb x <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",10,11,10,"x",11]);'>Cdim7</a>  11 x 10 11 10 x :: Eb x C Gb Bbb x <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,"x","x"]);'>Cdim7</a>  x x 1 2 1 2 :: Gb x Eb Bbb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,"x","x"]);'>Cdim7</a>  x x 4 5 4 5 :: Bbb x Gb C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,7,8,7,"x","x"]);'>Cdim7</a>  x x 7 8 7 8 :: C x Bbb Eb Gb x <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([11,10,11,10,"x","x"]);'>Cdim7</a>  x x 10 11 10 11 :: Eb x C Gb Bbb x <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,2,4,3,"x"]);'>Cdim7</a>  x 3 5 2 5 x :: x C Gb Bbb Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",7,5,7,6,"x"]);'>Cdim7</a>  x 6 7 5 7 x :: x Eb Bbb C Gb x <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",10,8,10,9,"x"]);'>Cdim7</a>  x 9 10 8 10 x :: x Gb C Eb Bbb x <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",13,11,13,12,"x"]);'>Cdim7</a>  x 12 13 11 13 x :: x Bbb Eb Gb C x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",9,8,7,"x",8]);'>Cdim7(b13)</a>  8 x 7 8 9 x :: C x Bbb Eb Ab x<br /> 
-<a name="Ckryss"> C# - treklanger</a> <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,4,"x"]);'>C#</a>  x 4 3 1 2 1 :: x Db F Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,3,4,"x"]);'>C#6</a>  x 4 3 3 2 x :: x Db F Bb Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,4,3,4,"x"]);'>C#7</a>  x 4 3 4 2 x :: x Db F B Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,3,4,"x"]);'>C#9</a>  x 4 3 4 4 4 :: x Db F B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,"x",4,"x"]);'>C#11</a>  x 4 x 4 4 2 :: x Db x B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);'>C#11+</a>  x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);'>C#9(#11)</a>  x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);'>C#13</a>  x 4 5 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);'>C#13(#11)</a>  x 4 5 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,4,1]);'>C#maj7</a>  1 4 3 1 1 1 :: F Db F Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,3,4,"x"]);'>C#maj9</a>  x 4 3 5 4 x :: x Db F C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,7,6,6,6,"x"]);'>C#maj11</a>  x 6 6 6 7 8 :: x Eb Ab Db F# C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);'>C#7b5</a>  x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);'>C#7(b5)</a>  x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);'>C#7b9</a>  x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);'>C#7(b9)</a>  x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);'>C#7b10</a>  0 4 3 1 0 0 :: E Db F Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);'>C#7(#10)</a>  0 4 3 1 0 0 :: E Db F Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);'>C#7+5</a>  x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);'>C#7(#5)</a>  x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);'>C#9+5</a>  x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);'>C#9(#5)</a>  x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);'>C#7+5b9</a>  x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);'>C#7(b9#5)</a>  x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,4,"x"]);'>C#6add9</a>  x 4 3 3 4 4 :: x Db F Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,4,3]);'>C#dim</a>  3 4 5 3 5 3 :: G Db G Bb E G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>C#+5</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>C#aug</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);'>C#sus</a>  4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);'>C#sus4</a>  4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);'>C#7sus</a>  4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);'>C#7sus4</a>  4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,6,6,4,4]);'>C#m</a>  4 4 6 6 5 4 :: Ab Db Ab Db E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,0]);'>C#m6</a>  0 4 2 3 2 4 :: E Db E Bb Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,4,6,4,4]);'>C#m7</a>  4 4 6 4 5 4 :: Ab Db Ab B E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,2,4,0]);'>C#m9</a>  0 4 2 4 4 4 :: E Db E B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);'>C#m7b5</a>  x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);'>C#m7(b5)</a>  x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);'>C#m7b9</a>  x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);'>C#m7(b9)</a>  x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);'>C#m+7</a>  4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);'>C#m(maj7)</a>  4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);'>C#m9+7</a>  4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);'>C#m9(maj7)</a>  4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);'>C#m+5</a>  0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);'>C#m(#5)</a>  0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,6,4,4]);'>C#m6add9</a>  4 4 6 6 4 6 :: Ab Db Ab Db Eb Bb<br /> 
-<a name="Db"> Db - treklanger</a> <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,4,"x"]);'>Db</a>  x 4 3 1 2 1 :: x Db F Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,3,4,"x"]);'>Db6</a>  x 4 3 3 2 x :: x Db F Bb Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,4,3,4,"x"]);'>Db7</a>  x 4 3 4 2 x :: x Db F B Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,3,4,"x"]);'>Db9</a>  x 4 3 4 4 4 :: x Db F B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,"x",4,"x"]);'>Db11</a>  x 4 x 4 4 2 :: x Db x B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);'>Db11+</a>  x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,4,"x"]);'>Db9(#11)</a>  x 4 3 4 4 3 :: x Db F B Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);'>Db13</a>  x 4 5 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,5,4,"x"]);'>Db13(#11)</a>  x 4 5 4 4 6 :: x Db G B Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,4,1]);'>Dbmaj7</a>  1 4 3 1 1 1 :: F Db F Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,3,4,"x"]);'>Dbmaj9</a>  x 4 3 5 4 x :: x Db F C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,7,6,6,6,"x"]);'>Dbmaj11</a>  x 6 6 6 7 8 :: x Eb Ab Db F# C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);'>Db7b5</a>  x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,"x","x"]);'>Db7(b5)</a>  x x 3 4 2 3 :: x x F B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);'>Db7b9</a>  x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,4,3,4,"x"]);'>Db7(b9)</a>  x 4 3 4 3 x :: x Db F B D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);'>Db7b10</a>  0 4 3 1 0 0 :: E Db F Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,3,4,0]);'>Db7(#10)</a>  0 4 3 1 0 0 :: E Db F Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);'>Db7+5</a>  x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,3,4,"x"]);'>Db7(#5)</a>  x 4 3 2 0 1 :: x Db F A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);'>Db9+5</a>  x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,4,"x"]);'>Db9(#5)</a>  x 4 3 4 4 5 :: x Db F B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);'>Db7+5b9</a>  x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,4,"x"]);'>Db7(b9#5)</a>  x 4 3 4 3 5 :: x Db F B D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,4,"x"]);'>Db6add9</a>  x 4 3 3 4 4 :: x Db F Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,4,3]);'>Dbdim</a>  3 4 5 3 5 3 :: G Db G Bb E G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>Db+5</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>Dbaug</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);'>Dbsus</a>  4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,6,6,4,4]);'>Dbsus4</a>  4 4 6 6 7 4 :: Ab Db Ab Db F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);'>Db7sus</a>  4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,4,4]);'>Db7sus4</a>  4 4 6 4 7 4 :: Ab Db Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,6,6,4,4]);'>Dbm</a>  4 4 6 6 5 4 :: Ab Db Ab Db E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,0]);'>Dbm6</a>  0 4 2 3 2 4 :: E Db E Bb Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,4,6,4,4]);'>Dbm7</a>  4 4 6 4 5 4 :: Ab Db Ab B E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,2,4,0]);'>Dbm9</a>  0 4 2 4 4 4 :: E Db E B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);'>Dbm7b5</a>  x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,4,5,4,"x"]);'>Dbm7(b5)</a>  x 4 5 4 5 x :: x Db G B E x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);'>Dbm7b9</a>  x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,"x","x"]);'>Dbm7(b9)</a>  x x 2 4 3 4 :: x x E B D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);'>Dbm+7</a>  4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,6,4,4]);'>Dbm(maj7)</a>  4 4 6 5 5 4 :: Ab Db Ab C E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);'>Dbm9+7</a>  4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,4,4]);'>Dbm9(maj7)</a>  4 4 6 5 4 4 :: Ab Db Ab C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);'>Dbm+5</a>  0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,2,2,2,4,0]);'>Dbm(#5)</a>  0 4 2 2 2 5 :: E Db E A Db A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,6,4,4]);'>Dbm6add9</a>  4 4 6 6 4 6 :: Ab Db Ab Db Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,0,0,"x"]);'>D</a>  x 0 0 2 3 2 :: x A D A D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,3,0,0,"x"]);'>D6</a>  x 0 0 3 0 3 :: x A D Bb B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,0,0,"x"]);'>D7</a>  x 0 0 2 1 2 :: x A D A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,4,5,"x"]);'>D9</a>  x 5 4 5 5 5 :: x D F# C E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,5,"x",5,"x"]);'>D11</a>  x 5 x 5 5 3 :: x D x C E G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,4,5,"x"]);'>D11+</a>  x 5 4 5 5 4 :: x D F# C E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,5,5,4,5,"x"]);'>D9(#11)</a>  x 5 4 5 5 4 :: x D F# C E Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,5,6,5,"x"]);'>D13</a>  x 5 6 5 5 7 :: x D Ab C E B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,5,6,5,"x"]);'>D13(#11)</a>  x 5 6 5 5 7 :: x D Ab C E B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,0,0,"x"]);'>Dmaj7</a>  x 0 0 2 2 2 :: x A D A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",5,6,4,5,"x"]);'>Dmaj9</a>  x 5 4 6 5 x :: x D F# Db E x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,5,0]);'>Dmaj11</a>  0 5 2 2 2 3 :: E D E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);'>D7b5</a>  x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,p,1,1,2,3,C6xxx class= 
-]);'#gitargrepknapparam name=x#gitargrep]);'#gitargrepknappx1,1,0,"x","x"]);'>D7(b5)</a>  x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,4,5,"x"]);'>D7b9</a>  x 5 4 5 4 x :: x D F# C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,4,5,"x"]);'>D7(b9)</a>  x 5 4 5 4 x :: x D F# C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,4,"x","x"]);'>D7b10</a>  x x 4 2 1 1 :: x x F# A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,4,"x","x"]);'>D7(#10)</a>  x x 4 2 1 1 :: x x F# A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,0,"x","x"]);'>D7+5</a>  x x 0 3 1 2 :: x x D Bb C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,0,"x","x"]);'>D7(#5)</a>  x x 0 3 1 2 :: x x D Bb C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,5,0]);'>D9+5</a>  0 5 4 5 5 6 :: E D F# C E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,5,0]);'>D9(#5)</a>  0 5 4 5 5 6 :: E D F# C E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,5,"x"]);'>D7+5b9</a>  x 5 4 5 4 6 :: x D F# C Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,5,"x"]);'>D7(b9#5)</a>  x 5 4 5 4 6 :: x D F# C Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,5,"x"]);'>D7+5(b9)</a>  x 5 4 5 4 6 :: x D F# C Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,4,4,5,0]);'>D6add9</a>  0 5 4 4 5 5 :: E D F# B E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,"x","x"]);'>Ddim</a>  x x 0 1 0 1 :: x x D Ab B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,4,5,"x"]);'>D+5</a>  x 5 4 3 3 6 :: x D F# Bb D Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,4,5,"x"]);'>Daug</a>  x 5 4 3 3 6 :: x D F# Bb D Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,7,7,5,5]);'>Dsus</a>  5 5 7 7 8 5 :: A D A D G A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,7,7,5,5]);'>Dsus4</a>  5 5 7 7 8 5 :: A D A D G A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,5,7,5,5]);'>D7sus</a>  5 5 7 5 8 5 :: A D A C G A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,8,5,7,5,5]);'>D7sus4</a>  5 5 7 5 8 5 :: A D A C G A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,0,0,"x"]);'>Dm</a>  x 0 0 2 3 1 :: x A D A D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,0,0,"x"]);'>Dm6</a>  x 0 0 2 0 1 :: x A D A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,0,0,"x"]);'>Dm7</a>  x 0 0 2 1 1 :: x A D A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,3,5,0]);'>Dm9</a>  0 5 3 5 5 5 :: E D F C E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x","x"]);'>Dm7b5</a>  x x 0 1 1 1 :: x x D Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x","x"]);'>Dm7(b5)</a>  x x 0 1 1 1 :: x x D Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,3,0,"x"]);'>Dm7b9</a>  x 0 3 5 4 5 :: x A F C Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,3,0,"x"]);'>Dm7(b9)</a>  x 0 3 5 4 5 :: x A F C Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,7,5,5]);'>Dm+7</a>  5 5 7 6 6 5 :: A D A Db F A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,7,5,5]);'>Dm(maj7)</a>  5 5 7 6 6 5 :: A D A Db F A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,6,7,5,5]);'>Dm9+7</a>  5 5 7 6 5 5 :: A D A Db E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,6,7,5,5]);'>Dm9(maj7)</a>  5 5 7 6 5 5 :: A D A Db E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,3,5,"x"]);'>Dm+5</a>  x 5 3 3 3 6 :: x D F Bb D Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,3,3,3,5,"x"]);'>Dm(#5)</a>  x 5 3 3 3 6 :: x D F Bb D Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,3,5,0]);'>Dm6add9</a>  0 5 3 2 0 0 :: E D F A B E<br /> 
-<a name="Dkryss">D - treklanger</a> <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,6,"x"]);'>D#</a>  x 6 5 3 4 3 :: x Eb G Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,5,6,"x"]);'>D#6</a>  x 6 5 5 4 x :: x Eb G C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,1,"x"]);'>D#7</a>  x 1 1 3 2 3 :: x Bb Eb Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,5,6,"x"]);'>D#9</a>  x 6 5 6 6 6 :: x Eb G Db F Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,"x",6,"x"]);'>D#11</a>  x 6 x 6 6 4 :: x Eb x Db F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);'>D#11+</a>  x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);'>D#9(#11)</a>  x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);'>D#13</a>  x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);'>D#13(#11)</a>  x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,1,1,"x"]);'>D#maj7</a>  x 1 1 3 3 3 :: x Bb Eb Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,0,1,"x","x"]);'>D#maj9</a>  x x 1 0 3 1 :: x x Eb G D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,6,"x"]);'>D#maj11</a>  x 6 3 3 3 4 :: x Eb F Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);'>D#7b5</a>  x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);'>D#7(b5)</a>  x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);'>D#7b9</a>  x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);'>D#7(b9)</a>  x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);'>D#7b10</a>  x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);'>D#7(#10)</a>  x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);'>D#7+5</a>  x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);'>D#7(#5)</a>  x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);'>D#9+5</a>  x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);'>D#9(#5)</a>  x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);'>D#7+5b9</a>  x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);'>D#7(b9#5)</a>  x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);'>D#7+5(b9)</a>  x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,1,1,"x"]);'>D#6add9</a>  x 1 1 0 1 1 :: x Bb Eb G C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,0,"x"]);'>D#dim</a>  x 0 1 2 1 2 :: x A Eb A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);'>D#+5</a>  3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);'>D#aug</a>  3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);'>D#sus</a>  6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);'>D#sus4</a>  6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);'>D#7sus</a>  6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);'>D#7sus4</a>  6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,8,8,6,6]);'>D#m</a>  6 6 8 8 7 6 :: Bb Eb Bb Eb F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,1,1,"x"]);'>D#m6</a>  x 1 1 3 1 2 :: x Bb Eb Bb C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,6,8,6,6]);'>D#m7</a>  6 6 8 6 7 6 :: Bb Eb Bb Db F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,4,6,"x"]);'>D#m9</a>  x 6 4 6 6 6 :: x Eb F# Db F Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);'>D#m7b5</a>  x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);'>D#m7(b5)</a>  x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);'>D#m7b9</a>  x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);'>D#m7(b9)</a>  x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);'>D#m+7</a>  x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);'>D#m(maj7)</a>  x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);'>D#m9+7</a>  x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);'>D#m9(maj7)</a>  x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);'>D#m+5</a>  2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);'>D#m(#5)</a>  2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,1,"x"]);'>D#m6add9</a>  x 1 1 3 1 1 :: x Bb Eb Bb C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);'>Eb7sus4</a>  6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,8,8,6,6]);'>Ebm</a>  6 6 8 8 7 6 :: Bb Eb Bb Eb F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,3,1,1,"x"]);'>Ebm6</a>  x 1 1 3 1 2 :: x Bb Eb Bb C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,6,8,6,6]);'>Ebm7</a>  6 6 8 6 7 6 :: Bb Eb Bb Db F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,4,6,"x"]);'>Ebm9</a>  x 6 4 6 6 6 :: x Eb F# Db F Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);'>Ebm7b5</a>  x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,"x"]);'>Ebm7(b5)</a>  x 0 1 2 2 2 :: x A Eb A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);'>Ebm7b9</a>  x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,6,4,"x","x"]);'>Ebm7(b9)</a>  x x 4 6 5 6 :: x x F# Db E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);'>Ebm+7</a>  x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,7,4,6,"x"]);'>Ebm(maj7)</a>  x 6 4 7 4 6 :: x Eb F# D Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);'>Ebm9+7</a>  x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,1,1,"x"]);'>Ebm9(maj7)</a>  x 1 1 3 3 1 :: x Bb Eb Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);'>Ebm+5</a>  2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);'>Ebm(#5)</a>  2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,1,"x"]);'>Ebm6add9</a>  x 1 1 3 1 1 :: x Bb Eb Bb C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,6,"x"]);'>Eb</a>  x 6 5 3 4 3 :: x Eb G Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",4,5,5,6,"x"]);'>Eb6</a>  x 6 5 5 4 x :: x Eb G C Eb x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,1,1,"x"]);'>Eb7</a>  x 1 1 3 2 3 :: x Bb Eb Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,6,5,6,"x"]);'>Eb9</a>  x 6 5 6 6 6 :: x Eb G Db F Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,"x",6,"x"]);'>Eb11</a>  x 6 x 6 6 4 :: x Eb x Db F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);'>Eb11+</a>  x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,6,6,5,6,"x"]);'>Eb9(#11)</a>  x 6 5 6 6 5 :: x Eb G Db F A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);'>Eb13</a>  x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([8,6,6,7,6,"x"]);'>Eb13(#11)</a>  x 6 7 6 6 8 :: x Eb A Db F C<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,1,1,"x"]);'>Ebmaj7</a>  x 1 1 3 3 3 :: x Bb Eb Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,0,1,"x","x"]);'>Ebmaj9</a>  x x 1 0 3 1 :: x x Eb G D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,6,"x"]);'>Ebmaj11</a>  x 6 3 3 3 4 :: x Eb F Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);'>Eb7b5</a>  x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);'>Eb7(b5)</a>  x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);'>Eb7b9</a>  x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,1,1,"x"]);'>Eb7(b9)</a>  x 1 1 0 2 0 :: x Bb Eb G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);'>Eb7b10</a>  x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,5,"x","x"]);'>Eb7(#10)</a>  x x 5 3 2 2 :: x x G Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);'>Eb7+5</a>  x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,1,"x","x"]);'>Eb7(#5)</a>  x x 1 4 2 3 :: x x Eb B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);'>Eb9+5</a>  x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,6,6,5,6,"x"]);'>Eb9(#5)</a>  x 6 5 6 6 7 :: x Eb G Db F B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);'>Eb7+5b9</a>  x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([7,5,6,5,6,"x"]);'>Eb7(b9#5)</a>  x 6 5 6 5 7 :: x Eb G Db E B<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,1,1,"x"]);'>Eb6add9</a>  x 1 1 0 1 1 :: x Bb Eb G C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,0,"x"]);'>Ebdim</a>  x 0 1 2 1 2 :: x A Eb A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);'>Eb+5</a>  3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);'>Ebaug</a>  3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);'>Ebsus</a>  6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,8,8,6,6]);'>Ebsus4</a>  6 6 8 8 9 6 :: Bb Eb Bb Eb Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,9,6,8,6,6]);'>Eb7sus</a>  6 6 8 6 9 6 :: Bb Eb Bb Db Ab Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);'>E</a>  0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,2,0]);'>E6</a>  0 2 2 1 2 0 :: E B E Ab Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,2,0]);'>E7</a>  0 2 2 1 3 0 :: E B E Ab D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,2,0]);'>E9</a>  0 2 0 1 0 2 :: E B D Ab B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,2,2,0]);'>E11</a>  0 2 2 2 3 2 :: E B E A D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,4,1,0]);'>E11+</a>  0 1 4 3 3 0 :: E Bb F# Bb D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,4,1,0]);'>E9(#11)</a>  0 1 4 3 3 0 :: E Bb F# Bb D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,4,5,0]);'>E13</a>  0 5 4 3 2 0 :: E D F# Bb Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,4,5,0]);'>E13(#11)</a>  0 5 4 3 2 0 :: E D F# Bb Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,2,2,0]);'>Emaj7</a>  0 2 2 4 4 4 :: E B E B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,2,2,0]);'>Emaj9</a>  0 2 2 4 4 2 :: E B E B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,2,1,2,0]);'>Emaj11</a>  0 2 1 2 0 2 :: E B Eb A B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);'>E7b5</a>  0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);'>E7(b5)</a>  0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,2,0]);'>E7b9</a>  0 2 0 1 0 1 :: E B D Ab B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,2,0]);'>E7(b9)</a>  0 2 0 1 0 1 :: E B D Ab B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,1,0,2,0]);'>E7b10</a>  0 2 0 1 3 3 :: E B D Ab D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,1,0,2,0]);'>E7(#10)</a>  0 2 0 1 3 3 :: E B D Ab D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,"x",0]);'>E7+5</a>  0 x 0 1 1 0 :: E x D Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,"x",0]);'>E7(#5)</a>  0 x 0 1 1 0 :: E x D Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x",0]);'>E9+5</a>  0 x 0 1 1 2 :: E x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x",0]);'>E9(#5)</a>  0 x 0 1 1 2 :: E x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x",0]);'>E7+5b9</a>  0 x 0 1 1 1 :: E x D Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,"x",0]);'>E7(b9#5)</a>  0 x 0 1 1 1 :: E x D Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,2,2,0]);'>E6add9</a>  0 2 2 1 2 2 :: E B E Ab Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,1,0]);'>Edim</a>  0 1 2 0 2 0 :: E Bb E G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x",0]);'>E+5</a>  0 x 2 1 1 0 :: E x E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x",0]);'>Eaug</a>  0 x 2 1 1 0 :: E x E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,2,2,0]);'>Esus</a>  0 2 2 2 0 0 :: E B E A B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,2,2,0]);'>Esus4</a>  0 2 2 2 0 0 :: E B E A B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,2,0]);'>E7sus</a>  0 2 0 2 0 0 :: E B D A B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,2,0]);'>E7sus4</a>  0 2 0 2 0 0 :: E B D A B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,2,0]);'>Em</a>  0 2 2 0 0 0 :: E B E G B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,2,0]);'>Em6</a>  0 2 2 0 2 0 :: E B E G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,2,0]);'>Em7</a>  0 2 2 0 3 0 :: E B E G D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,0,2,2,0]);'>Em9</a>  0 2 2 0 3 2 :: E B E G D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,1,0]);'>Em7b5</a>  0 1 2 0 3 0 :: E Bb E G D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,1,0]);'>Em7(b5)</a>  0 1 2 0 3 0 :: E Bb E G D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,2,0]);'>Em7b9</a>  0 2 0 0 0 1 :: E B D G B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,2,0]);'>Em7(b9)</a>  0 2 0 0 0 1 :: E B D G B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,1,2,0]);'>Em+7</a>  0 2 1 0 0 0 :: E B Eb G B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,1,2,0]);'>Em(maj7)</a>  0 2 1 0 0 0 :: E B Eb G B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,2,0]);'>Em9+7</a>  0 2 1 0 0 2 :: E B Eb G B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,2,0]);'>Em9(maj7)</a>  0 2 1 0 0 2 :: E B Eb G B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,0]);'>Em+5</a>  0 3 2 0 1 0 :: E C E G C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,3,0]);'>Em(#5)</a>  0 3 2 0 1 0 :: E C E G C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,0,2,2,0]);'>Em6add9</a>  0 2 2 0 2 2 :: E B E G Db F#<br /> 
-F - treklanger<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>F+5</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,3,1]);'>F</a>  1 3 3 2 1 1 :: F C F A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,3,1]);'>Fm</a>  1 3 3 1 1 1 :: F C F Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,2,1]);'>Fdim</a>  1 2 3 1 3 1 :: F B F Ab D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>Faug</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x","x","x",3,3,1]);'>F5</a>  1 3 3 x x x :: F C F x x x <br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,1]);'>Fsus4</a>  1 3 3 3 1 1 :: F C F Bb C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,3,3,1]);'>Fsus2</a>  1 3 3 3 1 1 :: F C F Bb C F<br /> 
-F  - Dur-akkorder<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,3,0,"x"]);'>F6</a>  x 0 3 2 3 1 :: x A F A D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,0,0,0,1]);'>F6add9</a>  1 0 0 0 1 1 :: F A D G C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,3,0,"x"]);'>Fmaj7</a>  x 0 3 2 1 0 :: x A F A C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,0,1]);'>Fmaj9</a>  1 0 2 0 1 0 :: F A E G C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,1,1]);'>Fmaj11</a>  1 1 2 0 1 0 :: F Bb E G C E<br /> 
-Fm - mollakkorder<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,3,1]);'>Fm6</a>  1 3 3 1 3 1 :: F C F Ab D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,3,1]);'>Fm7</a>  1 3 1 1 1 1 :: F C Eb Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,1,3,1]);'>Fm9</a>  1 3 1 1 1 3 :: F C Eb Ab C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,2,1]);'>Fm7b5</a>  1 2 3 1 4 1 :: F B F Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,2,1]);'>Fm7(b5)</a>  1 2 3 1 4 1 :: F B F Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,1,3,1]);'>Fm7b9</a>  1 3 1 1 1 2 :: F C Eb Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,1,3,1]);'>Fm7(b9)</a>  1 3 1 1 1 2 :: F C Eb Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,2,3,1]);'>Fm+7</a>  1 3 2 1 1 1 :: F C E Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,2,3,1]);'>Fm(maj7)</a>  1 3 2 1 1 1 :: F C E Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,3,1]);'>Fm9+7</a>  1 3 2 1 1 3 :: F C E Ab C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,3,1]);'>Fm9(maj7)</a>  1 3 2 1 1 3 :: F C E Ab C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,"x","x"]);'>Fm+5</a>  x x 3 1 2 1 :: x x F Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,"x","x"]);'>Fm(#5)</a>  x x 3 1 2 1 :: x x F Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,1,3,"x","x"]);'>Fm6add9</a>  x x 3 1 3 3 :: x x F Ab D G<br /> 
-F7 - dominante<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,1,3,1]);'>F7</a>  1 3 1 2 1 1 :: F C Eb A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,3,1]);'>F7sus4</a>  1 3 1 3 1 1 :: F C Eb Bb C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,3,1,3,1]);'>F7sus</a>  1 3 1 3 1 1 :: F C Eb Bb C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,1,3,1]);'>F9</a>  1 3 1 2 1 3 :: F C Eb A C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,1,3,1]);'>F11</a>  1 3 1 3 1 3 :: F C Eb Bb C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,1,0,1]);'>F11+</a>  1 0 1 0 0 1 :: F A Eb G B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,1,0,1]);'>F9(#11)</a>  1 0 1 0 0 1 :: F A Eb G B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,1,2,1]);'>F13</a>  1 2 1 2 3 3 :: F B Eb A D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,2,1,2,1]);'>F13(#11)</a>  1 2 1 2 3 3 :: F B Eb A D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,0,1]);'>F7b5</a>  1 0 1 2 0 1 :: F A Eb A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,0,1]);'>F7(b5)</a>  1 0 1 2 0 1 :: F A Eb A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,3,1]);'>F7b9</a>  1 3 1 2 1 2 :: F C Eb A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,3,1]);'>F7(b9)</a>  1 3 1 2 1 2 :: F C Eb A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,0,1]);'>F7b10</a>  1 0 1 1 1 1 :: F A Eb Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,0,1]);'>F7(#10)</a>  1 0 1 1 1 1 :: F A Eb Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,2,1,0,1]);'>F7+5</a>  1 0 1 2 2 x :: F A Eb A Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,2,1,0,1]);'>F7(#5)</a>  1 0 1 2 2 x :: F A Eb A Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,"x",1]);'>F9+5</a>  1 x 1 2 2 3 :: F x Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,"x",1]);'>F9(#5)</a>  1 x 1 2 2 3 :: F x Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,1]);'>F7+5b9</a>  1 0 1 2 2 2 :: F A Eb A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,0,1]);'>F7(b9#5)</a>  1 0 1 2 2 2 :: F A Eb A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);'>F#</a>  2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,3,4,"x","x"]);'>F#6</a>  x x 4 3 4 2 :: x x F# Bb Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,2,4,2]);'>F#7</a>  2 4 2 3 2 2 :: F# Db E Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,2]);'>F#9</a>  2 4 2 3 2 4 :: F# Db E Bb Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,2,2]);'>F#11</a>  2 2 2 3 2 4 :: F# B E Bb Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);'>F#11+</a>  2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);'>F#9(#11)</a>  2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);'>F#13</a>  2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);'>F#13(#11)</a>  2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,4,"x","x"]);'>F#maj7</a>  x x 4 3 2 1 :: x x F# Bb Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,4,4,6]);'>F#maj9</a>  6 4 4 6 6 4 :: Bb Db F# Db F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,4,3,2,2]);'>F#maj11</a>  2 2 3 4 2 4 :: F# B F B Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);'>F#7b5</a>  x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);'>F#7(b5)</a>  x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);'>F#7b9</a>  2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);'>F#7(b9)</a>  2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);'>F#7b10</a>  2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);'>F#7(#10)</a>  2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);'>F#7+5</a>  2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);'>F#7(#5)</a>  2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);'>F#9+5</a>  2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);'>F#9(#5)</a>  2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);'>F#7+5b9</a>  2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);'>F#7(b9#5)</a>  2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,1,1,2]);'>F#6add9</a>  2 1 1 1 2 2 :: F# Bb Eb Ab Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,3,2]);'>F#dim</a>  2 3 4 2 4 2 :: F# C F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>F#+5</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>F#aug</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);'>F#sus</a>  2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);'>F#sus4</a>  2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);'>F#7sus</a>  2 4 2 4 2 2 :: F# Db E B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);'>F#7sus4</a>  2 4 2 4 2 2 :: F# Db E B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,4,4,2]);'>F#m</a>  2 4 4 2 2 2 :: F# Db F# A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,4,2]);'>F#m6</a>  2 4 4 2 4 2 :: F# Db F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,4,2]);'>F#m7</a>  2 4 2 2 2 2 :: F# Db E A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,2,4,2]);'>F#m9</a>  2 4 2 2 2 4 :: F# Db E A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);'>F#m7b5</a>  2 3 4 2 5 2 :: F# C F# A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);'>F#m7(b5)</a>  2 3 4 2 5 2 :: F# C F# A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,4,2]);'>F#m7b9</a>  2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='ga href=xx onclick='graphic.ch]);'br /knapp onclick='graphic.chord([3,2,3,1,1,a href= class= 
-/a onclick='graphic.chord([0,2,3,4,5,0]);'E7(#10)br /ord([6,9,6,8,6,6]);'a href= 
- onclick='graphic.chord([0,0,2,0,2,0]);'Fknapp#gitargrep onclick='graphic.chord([3,2,2,1, onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);'raphic.chord([3,2,2,2,4,2]);'>F#m7(b9)</a>  2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);'>F#m+7</a>  2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);'>F#m(maj7)</a>  2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);'>F#m9+7</a>  2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);'>F#m9(maj7)</a>  2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);'>F#m+5</a>  x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);'>F#m(#5)</a>  x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,2,4,0,"x"]);'>F#m6add9</a>  x 0 4 2 4 4 :: x A F# A Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);'>Gb</a>  2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,3,4,"x","x"]);'>Gb6</a>  x x 4 3 4 2 :: x x F# Bb Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,2,4,2]);'>Gb7</a>  2 4 2 3 2 2 :: F# Db E Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,4,2]);'>Gb9</a>  2 4 2 3 2 4 :: F# Db E Bb Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,3,2,2,2]);'>Gb11</a>  2 2 2 3 2 4 :: F# B E Bb Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);'>Gb11+</a>  2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,1,2]);'>Gb9(#11)</a>  2 1 2 1 1 2 :: F# Bb E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);'>Gb13</a>  2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,2,3,2]);'>Gb13(#11)</a>  2 3 2 3 4 4 :: F# C E Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,4,"x","x"]);'>Gbmaj7</a>  x x 4 3 2 1 :: x x F# Bb Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,6,4,4,6]);'>Gbmaj9</a>  6 4 4 6 6 4 :: Bb Db F# Db F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,4,3,2,2]);'>Gbmaj11</a>  2 2 3 4 2 4 :: F# B F B Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);'>Gb7b5</a>  x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,3,4,"x","x"]);'>Gb7(b5)</a>  x x 4 3 1 0 :: x x F# Bb C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);'>Gb7b9</a>  2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,4,2]);'>Gb7(b9)</a>  2 4 2 3 2 3 :: F# Db E Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);'>Gb7b10</a>  2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,1,2]);'>Gb7(#10)</a>  2 1 2 2 2 0 :: F# Bb E A Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);'>Gb7+5</a>  2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,3,0,1,2]);'>Gb7(#5)</a>  2 1 0 3 3 0 :: F# Bb D Bb D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);'>Gb9+5</a>  2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,2,"x",2]);'>Gb9(#5)</a>  2 x 2 3 3 4 :: F# x E Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);'>Gb7+5b9</a>  2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,2,1,2]);'>Gb7(b9#5)</a>  2 1 2 3 3 3 :: F# Bb E Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,1,1,2]);'>Gb6add9</a>  2 1 1 1 2 2 :: F# Bb Eb Ab Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,3,2]);'>Gbdim</a>  2 3 4 2 4 2 :: F# C F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>Gb+5</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>Gbaug</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);'>Gbsus</a>  2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,4,4,2]);'>Gbsus4</a>  2 4 4 4 2 2 :: F# Db F# B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);'>Gb7sus</a>  2 4 2 4 2 2 :: F# Db E B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,4,2]);'>Gb7sus4</a>  2 4 2 4 2 2 :: F# Db E B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,4,4,2]);'>Gbm</a>  2 4 4 2 2 2 :: F# Db F# A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,4,2]);'>Gbm6</a>  2 4 4 2 4 2 :: F# Db F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,4,2]);'>Gbm7</a>  2 4 2 2 2 2 :: F# Db E A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,2,4,2]);'>Gbm9</a>  2 4 2 2 2 4 :: F# Db E A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);'>Gbm7b5</a>  2 3 4 2 5 2 :: F# C F# A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,3,2]);'>Gbm7(b5)</a>  2 3 4 2 5 2 :: F# C F# A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,4,2]);'>Gbm7b9</a>  2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,4,2]);'>Gbm7(b9)</a>  2 4 2 2 2 3 :: F# Db E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);'>Gbm+7</a>  2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,3,4,2]);'>Gbm(maj7)</a>  2 4 3 2 2 2 :: F# Db F A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);'>Gbm9+7</a>  2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,4,2]);'>Gbm9(maj7)</a>  2 4 3 2 2 4 :: F# Db F A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);'>Gbm+5</a>  x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,"x"]);'>Gbm(#5)</a>  x 0 4 2 3 2 :: x A F# A D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,2,4,0,"x"]);'>Gbm6add9</a>  x 0 4 2 4 4 :: x A F# A Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,0,2,3]);'>G</a>  3 2 0 0 0 3 :: G B D G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,0,2,3]);'>G6</a>  3 2 0 0 0 0 :: G B D G B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,0,0,2,3]);'>G7</a>  3 2 0 0 0 1 :: G B D G B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,5,3]);'>G9</a>  3 5 3 4 3 5 :: G D F B D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,3,3,3]);'>G11</a>  3 3 3 4 3 5 :: G C F B D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,2,3]);'>G11+</a>  3 2 3 2 2 3 :: G B F A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,2,3]);'>G9(#11)</a>  3 2 3 2 2 3 :: G B F A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,2,3]);'>G13</a>  3 2 2 2 2 3 :: G B E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,2,3]);'>G13(#11)</a>  3 2 2 2 2 3 :: G B E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,0,2,3]);'>Gmaj7</a>  3 2 0 0 0 2 :: G B D G B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,4,4,"x",3]);'>Gmaj9</a>  3 x 4 4 3 5 :: G x F# B D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,5,4,3,3]);'>Gmaj11</a>  3 3 4 5 3 5 :: G C F# C D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,0,3,2,3]);'>G7b5</a>  3 2 3 0 2 x :: G B F G Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,0,3,2,3]);'>G7(b5)</a>  3 2 3 0 2 x :: G B F G Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,0,0,3,2,3]);'>G7b9</a>  3 2 3 0 0 4 :: G B F G B Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,0,0,3,2,3]);'>G7(b9)</a>  3 2 3 0 0 4 :: G B F G B Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,2,3]);'>G7b10</a>  3 2 3 3 3 3 :: G B F Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,2,3]);'>G7(#10)</a>  3 2 3 3 3 3 :: G B F Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,"x",3]);'>G7+5</a>  3 x 3 4 4 3 :: G x F B Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,4,3,"x",3]);'>G7(#5)</a>  3 x 3 4 4 3 :: G x F B Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,"x",3]);'>G9+5</a>  3 x 3 4 4 5 :: G x F B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,3,"x",3]);'>G9(#5)</a>  3 x 3 4 4 5 :: G x F B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,1,2,3]);'>G7+5b9</a>  3 2 1 1 4 1 :: G B Eb Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,1,2,3]);'>G7(b9#5)</a>  3 2 1 1 4 1 :: G B Eb Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,2,0,2,3]);'>G6add9</a>  3 2 0 2 0 0 :: G B D A B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,4,3]);'>Gdim</a>  3 4 5 3 5 3 :: G Db G Bb E G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);'>G+5</a>  3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,3]);'>Gaug</a>  3 2 1 0 0 3 :: G B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,5,5,3]);'>Gsus</a>  3 5 5 5 3 3 :: G D G C D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,5,5,3]);'>Gsus4</a>  3 5 5 5 3 3 :: G D G C D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,3,5,3]);'>G7sus</a>  3 5 3 5 3 3 :: G D F C D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,5,3,5,3]);'>G7sus4</a>  3 5 3 5 3 3 :: G D F C D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,5,5,3]);'>Gm</a>  3 5 5 3 3 3 :: G D G Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,5,3,5,5,3]);'>Gm6</a>  3 5 5 3 5 3 :: G D G Bb E G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,5,3]);'>Gm7</a>  3 5 3 3 3 3 :: G D F Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,3,3,5,3]);'>Gm9</a>  3 5 3 3 3 5 :: G D F Bb D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,6,3,5,4,3]);'>Gm7b5</a>  3 4 5 3 6 3 :: G Db G Bb F G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,6,3,5,4,3]);'>Gm7(b5)</a>  3 4 5 3 6 3 :: G Db G Bb F G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,3]);'>Gm7b9</a>  3 1 3 1 3 1 :: G Bb F Ab D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,3]);'>Gm7(b9)</a>  3 1 3 1 3 1 :: G Bb F Ab D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,4,5,3]);'>Gm+7</a>  3 5 4 3 3 3 :: G D F# Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,4,5,3]);'>Gm(maj7)</a>  3 5 4 3 3 3 :: G D F# Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,3,4,5,3]);'>Gm9+7</a>  3 5 4 3 3 5 :: G D F# Bb D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,3,3,4,5,3]);'>Gm9(maj7)</a>  3 5 4 3 3 5 :: G D F# Bb D A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,"x","x"]);'>Gm+5</a>  x x 5 3 4 3 :: x x G Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,"x","x"]);'>Gm(#5)</a>  x x 5 3 4 3 :: x x G Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,3,5,"x","x"]);'>Gm6add9</a>  x x 5 3 5 5 :: x x G Bb E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,6,4]);'>G#</a>  4 6 6 5 4 4 :: Ab Eb Ab C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,5,6,"x","x"]);'>G#6</a>  x x 6 5 6 4 :: x x Ab C F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,4,6,4]);'>G#7</a>  4 6 4 5 4 4 :: Ab Eb F# C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,6,4]);'>G#9</a>  4 6 4 5 4 6 :: Ab Eb F# C Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);'>G#7b9</a>  4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# C Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,,,4,4,3,4]);'>G#7b10</a>  b 4 3 4 4 4 :: b Db F B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,3,4]);'>G#7(#10)</a>  4 3 4 4 4 4 :: Ab C F# B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);'>G#7+5</a>  0 3 2 1 1 2 :: E C E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);'>G#7(#5)</a>  0 3 2 1 1 2 :: E C E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);'>G#9+5</a>  4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);'>G#9(#5)</a>  4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);'>G#7+5b9</a>  4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);'>G#7(b9#5)</a>  4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,3,4]);'>G#6add9</a>  4 3 3 3 4 4 :: Ab C F Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,5,4]);'>G#dim</a>  4 5 6 4 6 4 :: Ab D Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);'>G#+5</a>  x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);'>G#aug</a>  x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);'>G#sus</a>  4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);'>G#sus4</a>  4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);'>G#7sus</a>  4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);'>G#7sus4</a>  4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,6,6,4]);'>G#m</a>  4 6 6 4 4 4 :: Ab Eb Ab B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,6,4]);'>G#m6</a>  4 6 6 4 6 4 :: Ab Eb Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,6,4]);'>G#m7</a>  4 6 4 4 4 4 :: Ab Eb F# B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,4,6,4]);'>G#m9</a>  4 6 4 4 4 6 :: Ab Eb F# B Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);'>G#m7b5</a>  4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);'>G#m7(b5)</a>  4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);'>G#m7b9</a>  4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);'>G#m7(b9)</a>  4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);'>G#m+7</a>  4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);'>G#m(maj7)</a>  4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);'>G#m9+7</a>  x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);'>G#m9(maj7)</a>  x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);'>G#m+5</a>  0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);'>G#m(#5)</a>  0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,4,6,"x","x"]);'>G#m6add9</a>  x x 6 4 6 6 :: x x Ab B F Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,4,4]);'>G#11</a>  4 4 4 5 4 6 :: Ab Db F# C Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);'>G#11+</a>  4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);'>G#9(#11)</a>  4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);'>G#13</a>  4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);'>G#13(#11)</a>  4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,5,6,4]);'>G#maj7</a>  4 6 5 5 4 4 :: Ab Eb G C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,3,4]);'>G#maj9</a>  4 3 5 3 4 3 :: Ab C G Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,5,4,4]);'>G#maj11</a>  4 4 5 6 4 6 :: Ab Db G Db Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);'>G#7b5</a>  x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);'>G#7(b5)</a>  x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);'>G#7b9</a>  4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# C Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,6,6,4]);'>Ab</a>  4 6 6 5 4 4 :: Ab Eb Ab C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,5,6,"x","x"]);'>Ab6</a>  x x 6 5 6 4 :: x x Ab C F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,4,6,4]);'>Ab7</a>  4 6 4 5 4 4 :: Ab Eb F# C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,6,4]);'>Ab9</a>  4 6 4 5 4 6 :: Ab Eb F# C Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,5,4,4,4]);'>Ab11</a>  4 4 4 5 4 6 :: Ab Db F# C Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);'>Ab11+</a>  4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,4,3,4]);'>Ab9(#11)</a>  4 3 4 3 3 4 :: Ab C F# Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);'>Ab13</a>  4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,3,3,3,4]);'>Ab13(#13)</a>  4 3 3 3 3 4 :: Ab C F Bb D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,5,5,6,4]);'>Abmaj7</a>  4 6 5 5 4 4 :: Ab Eb G C Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,5,3,4]);'>Abmaj9</a>  4 3 5 3 4 3 :: Ab C G Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,6,5,4,4]);'>Abmaj11</a>  4 4 5 6 4 6 :: Ab Db G Db Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);'>Ab7b5</a>  x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,"x","x"]);'>Ab7b5</a>  x x 0 1 1 2 :: x x D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);'>Ab7b9</a>  4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# C Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,5,4,6,4]);'>Ab7b9</a>  4 6 4 5 4 5 :: Ab Eb F# C Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,3,4]);'>Ab7b10</a>  4 3 4 4 4 4 :: Ab C F# B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,3,4]);'>Ab7#10</a>  4 3 4 4 4 4 :: Ab C F# B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);'>Ab7+5</a>  0 3 2 1 1 2 :: E C E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,2,3,0]);'>Ab7#5</a>  0 3 2 1 1 2 :: E C E Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);'>Ab9+5</a>  4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,5,5,4,"x",4]);'>Ab9(#5)</a>  4 x 4 5 5 6 :: Ab x F# C E Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);'>Ab7#5b9</a>  4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,2,3,4]);'>Ab7b9#5</a>  4 3 2 2 5 2 :: Ab C E A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,3,3,3,4]);'>Ab6add9</a>  4 3 3 3 4 4 :: Ab C F Bb Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,5,4]);'>Abdim</a>  4 5 6 4 6 4 :: Ab D Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);'>Ab+5</a>  x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,"x","x"]);'>Abaug</a>  x x 2 1 1 0 :: x x E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);'>Absus</a>  4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,6,6,4]);'>Absus4</a>  4 6 6 6 4 4 :: Ab Eb Ab Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);'>Ab7sus</a>  4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,6,4,6,4]);'>Ab7sus4</a>  4 6 4 6 4 4 :: Ab Eb F# Db Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,6,6,4]);'>Abm</a>  4 6 6 4 4 4 :: Ab Eb Ab B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,6,4]);'>Abm6</a>  4 6 6 4 6 4 :: Ab Eb Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,6,4]);'>Abm7</a>  4 6 4 4 4 4 :: Ab Eb F# B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,4,4,4,6,4]);'>Abm9</a>  4 6 4 4 4 6 :: Ab Eb F# B Eb Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);'>Abm7b5</a>  4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,7,4,6,5,4]);'>Abm7b</a>  4 5 6 4 7 4 :: Ab D Ab B F# Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);'>Abm7b9</a>  4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,2,4,2,4]);'>Abm7b9</a>  4 2 4 2 4 2 :: Ab B F# A Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);'>Abm+7</a>  4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",0,0,1,2,4]);'>Abm(maj7)</a>  4 2 1 0 0 x :: Ab B Eb G B x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);'>Abm9+7</a>  x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,4,3,6,"x","x"]);'>Abm9(maj7)</a>  x x 6 3 4 3 :: x x Ab Bb Eb G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);'>Abm+5</a>  0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,2,0]);'>Abm(#5)</a>  0 2 2 1 0 0 :: E B E Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,6,4,6,"x","x"]);'>Abm6add9</a>  x x 6 4 6 6 :: x x Ab B F Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,2,2,0,0]);'>A</a>  0 0 2 2 2 0 :: E A E A Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,0,0]);'>A6</a>  0 0 2 2 2 2 :: E A E A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,2,0,0]);'>A7</a>  0 0 2 2 2 3 :: E A E A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,2,0,0]);'>A9</a>  0 0 2 4 2 3 :: E A E B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,0,0,0]);'>A11</a>  0 0 0 0 0 0 :: E A D G B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,5,4,5]);'>A11+</a>  5 4 5 4 4 5 :: A Db G B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,4,4,5,4,5]);'>A9(#11)</a>  5 4 5 4 4 5 :: A Db G B Eb A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,0,0]);'>A13</a>  0 0 1 0 0 2 :: E A Eb G B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,0,1,0,0]);'>A13(#11)</a>  0 0 1 0 0 2 :: E A Eb G B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,0,0]);'>Amaj7</a>  0 0 2 1 2 0 :: E A E Ab Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,4,2,0,0]);'>Amaj9</a>  0 0 2 4 2 4 :: E A E B Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,3,4,2,0,0]);'>Amaj11</a>  0 0 2 4 3 4 :: E A E B D Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);'>A7b5</a>  x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,0,"x"]);'>A7(b5)</a>  x 0 1 2 2 3 :: x A Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,0,0]);'>A7b9</a>  0 0 2 3 2 3 :: E A E Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,2,0,0]);'>A7(b9)</a>  0 0 2 3 2 3 :: E A E Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,5,4,5]);'>A7b10</a>  5 4 5 5 5 5 :: A Db G C E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([5,5,5,5,4,5]);'>A7(#10)</a>  5 4 5 5 5 5 :: A Db G C E A<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,0,"x"]);'>A7+5</a>  x 0 3 2 2 3 :: x A F A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,3,0,"x"]);'>A7(#5)</a>  x 0 3 2 2 3 :: x A F A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,0,"x"]);'>A9+5</a>  x 0 3 4 2 3 :: x A F B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,4,3,0,"x"]);'>A9(#5)</a>  x 0 3 4 2 3 :: x A F B Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,0,"x"]);'>A7+5b9</a>  x 0 3 3 2 3 :: x A F Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,0,"x"]);'>A7(b9#5)</a>  x 0 3 3 2 3 :: x A F Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,4,2,0,0]);'>A6add9</a>  0 0 2 4 2 2 :: E A E B Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,0,"x"]);'>Adim</a>  x 0 1 2 1 2 :: x A Eb A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>A+5</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,0,"x"]);'>Aaug</a>  x 0 3 2 2 1 :: x A F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,2,2,0,0]);'>Asus</a>  0 0 2 2 3 0 :: E A E A D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,2,2,0,0]);'>Asus4</a>  0 0 2 2 3 0 :: E A E A D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,0,0]);'>A7sus</a>  0 0 2 0 3 0 :: E A E G D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,0,2,0,0]);'>A7sus4</a>  0 0 2 0 3 0 :: E A E G D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,2,2,0,0]);'>Am</a>  0 0 2 2 1 0 :: E A E A C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,2,0,0]);'>Am6</a>  0 0 2 2 1 2 :: E A E A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,0,2,0,0]);'>Am7</a>  0 0 2 0 1 0 :: E A E G C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,0,2,0,0]);'>Am9</a>  0 0 2 0 0 0 :: E A E G B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,1,0,"x"]);'>Am7b5</a>  x 0 1 0 1 3 :: x A Eb G C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,0,1,0,"x"]);'>Am7(b5)</a>  x 0 1 0 1 3 :: x A Eb G C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,2,0,0]);'>Am7b9</a>  0 0 2 3 1 3 :: E A E Bb C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,2,0,0]);'>Am7(b9)</a>  0 0 2 3 1 3 :: E A E Bb C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,0,0]);'>Am+7</a>  0 0 2 1 1 0 :: E A E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,2,0,0]);'>Am(maj7)</a>  0 0 2 1 1 0 :: E A E Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,0,0]);'>Am9+7</a>  0 0 2 1 0 0 :: E A E Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,0,1,2,0,0]);'>Am9(maj7)</a>  0 0 2 1 0 0 :: E A E Ab B E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,0,"x"]);'>Am+5</a>  x 0 3 2 1 1 :: x A F A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,0,"x"]);'>Am(#5)</a>  x 0 3 2 1 1 :: x A F A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,2,2,0,0]);'>Am6add9</a>  0 0 2 2 0 2 :: E A E A B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,3,1,1]);'>A#</a>  1 1 3 3 3 1 :: F Bb F Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,1,1]);'>A#6</a>  1 1 3 3 3 3 :: F Bb F Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,1]);'></a>  1 1 3 1 3 1 :: F Bb F Ab D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,1,"x"]);'>A#9</a>  x 1 0 1 1 1 :: x Bb D Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,1,1]);'>A#11</a>  1 1 1 1 1 1 :: F Bb Eb Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);'>A#11+</a>  0 1 0 1 1 0 :: E Bb D Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);'>A#9(#11)</a>  0 1 0 1 1 0 :: E Bb D Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);'>A#13</a>  1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);'>A#13(#11)</a>  1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,3,1,1]);'>A#maj7</a>  1 1 3 2 3 1 :: F Bb F A D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,0,1,"x"]);'>A#maj9</a>  x 1 0 2 1 1 :: x Bb D A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,1,1,1]);'>A#maj11</a>  1 1 1 2 1 1 :: F Bb Eb A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);'>A#7b5</a>  0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);'>A#7(b5)</a>  0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);'>A#7b9</a>  x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);'>A#7(b9)</a>  x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);'>A#7b10</a>  x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);'>A#7(#10)</a>  x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);'>A#7+5</a>  6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);'>A#7(#5)</a>  6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);'>A#9+5</a>  x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);'>A#9(#5)</a>  x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#<br /> 
-<a onclick='graphic.chord([2,3,2,4,0,#gitargrepGb7b9 
-  3 3 4 5 3 5 :: G C F# C D A/a#gitargrep#gitargrep 
-#gitargrep]);' href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,1,2]);'>A#7+5b9</a>  2 1 0 1 0 2 :: F# Bb D Ab B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,1,2]);'>A#7(b9#5)</a>  2 1 0 1 0 2#gitargrepknapp class=a href= 
-/a class=#gitargrep :: F# Bb D Ab B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,0,0,1,"x"]);'>A#6add9</a>  x 1 0 0 2 2 :: x Bb D G Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,1,0]);'>A#dim</a>  0 1 2 0 2 0 :: E Bb E G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>A#+5</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>A#aug</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);'>A#sus</a>  1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);'>A#sus4</a>  1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);'>A#7sus</a>  1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);'>A#7sus4</a>  1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,3,1,1]);'>A#m</a>  1 1 3 3 2 1 :: F Bb F Bb Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,1,1]);'>A#m6</a>  1 1 3 3 2 3 :: F Bb F Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,1,1]);'>A#m7</a>  1 1 3 1 2 1 :: F Bb F Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,1,1]);'>A#m9</a>  1 1 3 1 1 1 :: F Bb F Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);'>A#m7b5</a>  0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);'>A#m7(b5)</a>  0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);'>A#m7b9</a>  6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);'>A#m7(b9)</a>  6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);'>A#m+7</a>  1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);'>A#m(maj7)</a>  1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);'>A#m9+7</a>  1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);'>A#m9(maj7)</a>  1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);'>A#m+5</a>  2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);'>A#m(#5)</a>  2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,3,1,1]);'>A#m6add9</a>  1 1 3 3 1 3 :: F Bb F Bb C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,3,3,1,1]);'>Bb</a>  1 1 3 3 3 1 :: F Bb F Bb D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,3,3,3,1,1]);'>Bb6</a>  1 1 3 3 3 3 :: F Bb F Bb D G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,1,1]);'>Bb7</a>  1 1 3 1 3 1 :: F Bb F Ab D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,0,1,"x"]);'>Bb9</a>  x 1 0 1 1 1 :: x Bb D Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,1,1,1]);'>Bb11</a>  1 1 1 1 1 1 :: F Bb Eb Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);'>Bb11+</a>  0 1 0 1 1 0 :: E Bb D Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,1,1,0,1,0]);'>Bb9(#11)</a>  0 1 0 1 1 0 :: E Bb D Ab C E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);'>Bb13</a>  1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,1,2,1,1]);'>Bb13(#11)</a>  1 1 2 1 1 3 :: F Bb E Ab C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,3,1,1]);'>Bbmaj7</a>  1 1 3 2 3 1 :: F Bb F A D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,0,1,"x"]);'>Bbmaj9</a>  x 1 0 2 1 1 :: x Bb D A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,1,1,1]);'>Bbmaj11</a>  1 1 1 2 1 1 :: F Bb Eb A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);'>Bb7b5</a>  0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,3,1,2,1,0]);'>Bb7(b5)</a>  0 1 2 1 3 0 :: E Bb E Ab D E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);'>Bb7b9</a>  x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,1,0,1,"x"]);'>Bb7(b9)</a>  x 1 0 1 0 1 :: x Bb D Ab B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);'>Bb7b10</a>  x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,0,1,"x"]);'>Bb7(#10)</a>  x 1 0 1 2 1 :: x Bb D Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);'>Bb7+5</a>  6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([6,7,7,6,"x",6]);'>Bb7(#5)</a>  6 x 6 7 7 6 :: Bb x Ab D F# Bb<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);'>Bb9+5</a>  x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,1,0,1,"x"]);'>Bb9(#5)</a>  x 1 0 1 1 2 :: x Bb D Ab C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,1,2]);'>Bb7+5b9</a>  2 1 0 1 0 2 :: F# Bb D Ab B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,1,0,1,2]);'>Bb7(b9#5)</a>  2 1 0 1 0 2 :: F# Bb D Ab B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,0,0,1,"x"]);'>Bb6add9</a>  x 1 0 0 2 2 :: x Bb D G Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,0,2,1,0]);'>Bbdim</a>  0 1 2 0 2 0 :: E Bb E G Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>Bb+5</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,"x","x"]);'>Bbaug</a>  x x 4 3 3 2 :: x x F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);'>Bbsus</a>  1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,3,3,1,1]);'>Bbsus4</a>  1 1 3 3 4 1 :: F Bb F Bb Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);'>Bb7sus</a>  1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,4,1,3,1,1]);'>Bb7sus4</a>  1 1 3 1 4 1 :: F Bb F Ab Eb F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,3,3,1,1]);'>Bbm</a>  1 1 3 3 2 1 :: F Bb F Bb Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,3,3,1,1]);'>Bbm6</a>  1 1 3 3 2 3 :: F Bb F Bb Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,1,3,1,1]);'>Bbm7</a>  1 1 3 1 2 1 :: F Bb F Ab Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,1,3,1,1]);'>Bbm9</a>  1 1 3 1 1 1 :: F Bb F Ab C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);'>Bbm7b5</a>  0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,1,2,1,0]);'>Bbm7(b5)</a>  0 1 2 1 2 0 :: E Bb E Ab Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);'>Bbm7b9</a>  6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,6,4,6,4,6]);'>Bbm7(b9)</a>  6 4 6 4 6 4 :: Bb Db Ab B F Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);'>Bbm+7</a>  1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,3,1,1]);'>Bbm(maj7)</a>  1 1 3 2 2 1 :: F Bb F A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);'>Bbm9+7</a>  1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,1,2,3,1,1]);'>Bbm9(maj7)</a>  1 1 3 2 1 1 :: F Bb F A C F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);'>Bbm+5</a>  2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,4,2]);'>Bbm(#5)</a>  2 4 4 3 2 2 :: F# Db F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,3,3,1,1]);'>Bbm6add9</a>  1 1 3 3 1 3 :: F Bb F Bb C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,4,4,2,2]);'>B</a>  2 2 4 4 4 2 :: F# B F# B Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,4,4,4,2,2]);'>B6</a>  2 2 4 4 4 4 :: F# B F# B Eb Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,0,2,1,2,"x"]);'>B7</a>  x 2 1 2 0 2 :: x B Eb A B F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,1,2,"x"]);'>B9</a>  x 2 1 2 2 2 :: x B Eb A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,2,2,2]);'>B11</a>  2 2 2 2 2 2 :: F# B E A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,1,2,1]);'>B11+</a>  1 2 1 2 2 1 :: F B Eb A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,2,2,1,2,1]);'>B9(#11)</a>  1 2 1 2 2 1 :: F B Eb A Db F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,2,2]);'>B13</a>  2 2 3 2 2 4 :: F# B F A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([4,2,2,3,2,2]);'>B13(#13)</a>  2 2 3 2 2 4 :: F# B F A Db Ab<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,4,3,4,2,2]);'>Bmaj7</a>  2 2 4 3 4 2 :: F# B F# Bb Eb F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,3,1,2,"x"]);'>Bmaj9</a>  x 2 1 3 2 x :: x B Eb Bb Db x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([0,2,3,1,2,0]);'>Bmaj11</a>  0 2 1 3 2 0 :: E B Eb Bb Db E<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,2,"x"]);'>B7b5</a>  x 2 1 2 0 1 :: x B Eb A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,0,2,1,2,"x"]);'>B7(b5)</a>  x 2 1 2 0 1 :: x B Eb A B F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,2,"x"]);'>B7b9</a>  x 2 1 2 1 2 :: x B Eb A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,1,2,"x"]);'>B7(b9)</a>  x 2 1 2 1 2 :: x B Eb A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,1,2,"x"]);'>B7b10</a>  x 2 1 2 3 x :: x B Eb A D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",3,2,1,2,"x"]);'>B7(#10)</a>  x 2 1 2 3 x :: x B Eb A D x<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,2,1,2,"x"]);'>B7+5</a>  x 2 1 2 0 3 :: x B Eb A B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,2,1,2,"x"]);'>B7(#5)</a>  x 2 1 2 0 3 :: x B Eb A B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,2,"x"]);'>B9+5</a>  x 2 1 2 2 3 :: x B Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,2,2,1,2,"x"]);'>B9(#5)</a>  x 2 1 2 2 3 :: x B Eb A Db G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,1,2,1,2,"x"]);'>B7+5(b9)</a>  x 2 1 2 1 3 :: x B Eb A C G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,1,1,2,"x"]);'>B6add9</a>  x 2 1 1 2 2 :: x B Eb Ab Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,1,3,2,1]);'>Bdim</a>  1 2 3 1 3 1 :: F B F Ab D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,"x"]);'>B+5</a>  x 2 1 0 0 3 :: x B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,1,2,"x"]);'>Baug</a>  x 2 1 0 0 3 :: x B Eb G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,4,4,2,2]);'>Bsus</a>  2 2 4 4 5 2 :: F# B F# B E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,4,4,2,2]);'>Bsus4</a>  2 2 4 4 5 2 :: F# B F# B E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,2,2]);'>B7sus</a>  2 2 4 2 5 2 :: F# B F# A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,5,2,4,2,2]);'>B7sus4</a>  2 2 4 2 5 2 :: F# B F# A E F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,4,4,2,2]);'>Bm</a>  2 2 4 4 3 2 :: F# B F# B D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,1,0,2,"x"]);'>Bm6</a>  x 2 0 1 3 2 :: x B D Ab D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,2,4,2,2]);'>Bm7</a>  2 2 4 2 3 2 :: F# B F# A D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,2,0,2,"x"]);'>Bm9</a>  x 2 0 2 2 2 :: x B D A Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,0,2,"x"]);'>Bm7b5</a>  x 2 0 2 3 1 :: x B D A D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([1,3,2,0,2,"x"]);'>Bm7(b5)</a>  x 2 0 2 3 1 :: x B D A D F<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,0,2,"x"]);'>Bm7b9</a>  x 2 0 2 1 2 :: x B D A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,1,2,0,2,"x"]);'>Bm7(b9)</a>  x 2 0 2 1 2 :: x B D A C F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,2,2]);'>Bm+7</a>  2 2 4 3 3 2 :: F# B F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,3,3,4,2,2]);'>Bm(maj7)</a>  2 2 4 3 3 2 :: F# B F# Bb D F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,2,2]);'>Bm9+7</a>  2 2 4 3 2 2 :: F# B F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([2,2,3,4,2,2]);'>Bm9(maj7)</a>  2 2 4 3 2 2 :: F# B F# Bb Db F#<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,0,2,3]);'>Bm+5</a>  3 2 0 0 0 3 :: G B D G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord([3,0,0,0,2,3]);'>Bm(#5)</a>  3 2 0 0 0 3 :: G B D G B G<br /> 
-<a href="#gitargrep" class="knapp" onclick='graphic.chord(["x",2,0,1,2,2]);'>Bm6add9</a>  x 2 0 1 2 2 :: x B D Ab Db F#<br /> 
 </div><br /> </div><br />
 <script type="text/javascript" src="http://www.elgitar.com/gitarhals/guitar_neck.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.elgitar.com/gitarhals/guitar_neck.js"></script>
Linje 1220: Linje 1284:
 ===== Fireklanger fra treklanger ===== ===== Fireklanger fra treklanger =====
  
-En smart måte å få standard grep for fireklanger inn i fingrene, er å bygge dem fra treklanger med doblet grunntone.+Treklanger er akkorder som inneholder en grunntone (1), en ters (b3 / 3) eller suspendert ters (sus2 / sus4) og en kvint (b5 / 5 / #5): Det gir følgende treklanger. C, Cm, Cdim, Caug, Csus2, Csus4.  
 + 
 +En fireklang har i tillegg en sekst eller septim. Cmaj7, C7, Cm7, C6 osv. 
 + 
 +En logisk og systematisk metode for få standard grep for fireklanger inn i hodet og fingrene, er å bygge dem fra treklangerer som du allerede er kjent med. 
 + 
 +Det vanlige er å bygge vha. treklangene i det såkalte CAGED-systemet. Altså standard-akkordene C,  A,  G,  E,  D. 
 + 
 +{{:akkorder:caged.png|Akkordene i caged-systemet}} 
 + 
 + 
 +Man kan da fra disse durakkordene bygge andre treklanger som mollakkorder og susakkorder ved å flytte tersen til b3, eller 2. eller 4. skalatrinn for henholdsvis sus2- og sus4-akkorder. 
 + 
 +{{:akkorder:caged-moll-sus2-sus4-fra-dur-treklanger.png|Akkordbygging fra CAGED-systemet. Du kan bygge moll-akkorder, sus2-akkorder, sus4-akkorder fra dur-akkorder ved å flytte tersen.}} 
 + 
 + 
 +Aug-akkorder kan bygges ved å heve kvinten ett bånd til #5. 
 + 
 +Dim-akkorder kan du bygger fra mollakkorder ved å flytte kvinten ned et bånd til b5. 
 + 
 +Man kan også bygge fireklanger som sekst-akkorder (C6) og septim-akkorder (C7) ved å flytte grunntonen, ned fra oktav, stor septim, liten septim og sekst. Fortrinnsvis når utgangspunktet er at man har en doblet akkord. 
 + 
 +  
 + 
 + 
 +ved å gå ut fra grep med doblet grunntone. 
 + 
 + 
 +Det er imidlertid ikke helt uproblematisk, hvis man betrakter det fra et logisk synspunkt.  
 + 
 + 
 +Noen av dem er altså uvanlige i den forstand at du ikke finner dem igjen i .  
 + 
 + 
 + 
 + med doblet grunntone.
  
 Du trenger da å gå ut fra enkelt uvanlige treklanger. De treklangene det her er tale om er de du finner i første rad (C) og femte rad (Cm) nedenfor.  Du trenger da å gå ut fra enkelt uvanlige treklanger. De treklangene det her er tale om er de du finner i første rad (C) og femte rad (Cm) nedenfor. 
  
-Noen av dem er altså uvanlige i den forstand at du ikke finner dem igjen i den tradisjonelle [[head-metoden|bead-metoden]].  
  
 Ikke fortvil om du finner dem vanskelige å spille. De er først og fremst nyttig å ha med seg som et visuelt bilde av hvor enhver fireklang kommer fra. Ikke fortvil om du finner dem vanskelige å spille. De er først og fremst nyttig å ha med seg som et visuelt bilde av hvor enhver fireklang kommer fra.
Linje 1235: Linje 1333:
 Alle disse akkordene er flyttbare.  Alle disse akkordene er flyttbare. 
  
-En god øvelse er å transponere dem ved å flytte dem til andre bånder kluet å skaffe seg umiddelbar innsikt i hvor grunntonen er i hver av akkordene. For den innsikten hjelper det å være bevisst på hvilken treklang akkorden er bygd fra.+En god øvelse er å transponere, altså ved å flytte dem til andre bånd. Kluet er da å være bevisst og ha umiddelbar innsikt i hvor grunntonen er i hver av akkordene. Og det er fremfor alt der det hjelper å vite hvilken treklang akkorden er bygd fra.
  
  
  • akkorder/gitargrep.1407977210.txt.gz
  • Sist endret: 7 år siden
  • av admin