OBS! DENNE FILA ER BARE DELVIS OVERSATT ENNÅ. HJELPTEKSTEN ER FULL AV FEIL. MEN DET DU SER UTENOM HJELPEBOKSENE (SKALER, INTERVALLER) ER KORREKT. DEN ER DERMED FULLT BRUKBAR

Hvordan bygge gitarakkorder

Kan du telle intervaller, så kan du bygge en hvilken som helst akkord selv. Eller for å si det mer presist. Hvis du kan telle intervaller i durskalaen på gripebrettet, og du i alle fall vet hvor noen av tonene befinner seg på strengene - du kan finne grunntone (c, d, e...), og du vet hvilke intervaller som definerer en akkord, så kan du selv bygge akkorder i en hvilken som helst toneart.

HOT TIPS: Akkorders besifrede navn (fx C7) avslører hvilke intervaller som inngåri dem.

For eksempel: Hvis du vet at m7-akkorder best?av intervallene 1, b3, 5, og b7, s?an du bygge Cm7 ved å vite hvor du har en C på en streng: 1 = C, b3 = Eb, 5 = G, and b7 = Bb.

Skalatrinnene i durskalaene - 2 = 9, 4 = 11, 6 = 13
# 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 6
C C D E F G A H C D E F G A
C#C#D#F F#G#A#C C#D#F F#G#A#
D D E F#G A H C#D E F#G A H
D#D#F G G#A#C D D#F G G#A#C
E E F#G#A H C#D#E F#G#A H C#
F F G A A#C D E F G A A#C D
F#F#G#A#H C#D#F F#G#A#H C#D#
G G A H C D E F#G A H C D E
G#G#A#C C#D#F G G#A#C C#D#F
A A H C#D E F#G#A H C#D E F#
A#A#C D D#F G A A#C D D#F G
H H C#D#E F#G#A#H C#D#E F#G#
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13
akkordenes besifring og intervaller
durakkorderintervaller
(M), ma, maj 1 3 5
b5, -5 1 3 b5
maj7, Δ7, ma7, M7 1 3 5 7
maj7(no 3) 1 5 7
maj7/6 1 3 5 6 7
maj7+ 1 3 #5 7
maj7#11 maj7b5, Δ#4, Δ#11, maj7#4, maj7+11 (maj9b5) 1 3 b5 7
maj7/6+11, maj7/6#11 1 3 b5 6 7
maj7/6#9b5 1 3 b5 6 7 b3
maj9 1 3 5 7 2
maj9 1 3 7 2
maj9 1 5 7 2
(Add 9) 1 3 5 2
maj9+ 1 3 #5 7 2
maj9+11 1 3 5 7 2 b5
maj11 1 5 7 2 4
maj11 1 7 2 4
maj13 1 3 5 7 6
maj13 1 3 7 6
maj13 1 3 5 7 2 6
maj13+11 1 3 7 6 b5
/9+11 1 3 5 2 b5
6 1 3 5 6
6 1 3 6
6/9, C6add9 1 3 5 6 2
6/9 1 3 6 2
6#9 1 3 5 6 b3
6/11 1 3 5 6 4
6+11 1 3 5 6 b5
6/9/11 1 3 6 2 4
6/9+11 1 3 6 2 b5
mollakkorderintervaller
m 1 b3 5
m7 1 b3 5 b7
m7 1 b3 b7
m7 1 b3 3 5 b7
m6 1 b3 5 6
m6/9 1 b3 5 6 2
m6/11 1 b3 5 6 4
m6/maj7 1 b3 5 6 7
m6/9/maj7 1 b3 5 6 2 7
m6/9/11 1 b3 5 6 2 4
m6/9+11 1 b3 5 6 2 b5
m7b5, m7-5, ø7, min7b5, -7-5, mi7b5 1 b3 b5 b7
C Eb Gb Hb
H D F A
m7#5, m7+5 1 b3 #5 b7
m(maj7) 1 b3 5 7
m7sus4 1 4 b7
m7/6 1 b3 5 b7 6
m7/11 1 b3 5 b7 4
m7/6/11 1 b3 5 b7 6 4
m(maj7)/11, miMaj7/11, miΔ11 1 b3 (5) 7 4
m7-9 1 b3 5 b7 b2
m7-9 1 b3 b7 b2
m7+9 1 b3 5 b7 b3
m7+9 1 b3 b7 b3
m9 1 b3 5 b7 2
m9 1 b3 b7 2
m(Add 9) 1 b3 5 2
m13#11, m13+111 b3 b7 6 b5
m13/11 1 b3 b7 6 4
m7/6/11 1 b3 5 b7 6 4
m11 1 b3 b7 4
m11 1 b3 b7 2 4
m9(maj7) 1 b3 5 7 2
dominantseptimakkorderintervaller
7 1 3 5 b7
7 1 3 b7
7/5 1 5 b7
7sus2 1 2 5 b7
7sus4 1 4 5 b7
7sus2 1 2 b7
7sus2sus4 1 2 4 b7
7-5 1 3 b5 b7
7+5 1 3 #5 b7
7+(nat.5) 1 3 #5 5 b7
7-9 1 3 5 b7 b2
7-9 1 3 b7 b2
7+9 1 3 5 b7 b3
7+9 1 3 b7 b3
7/6 1 3 5 b7 6
7/6sus4 1 4 5 b7 6
7/11 1 3 5 b7 4
7/6/11 1 3 4 6 b7
7#9+ 1 3 #5 b7 b3
7#9-5 1 3 b5 b7 b3
7b9+ 1 3 #5 b7 b2
7b9-5 1 3 b5 b7 b2
7#9+11 1 3 5 b7 b3 b5
9 1 3 5 b7 2
9 1 3 b7 2
9sus4 1 4 b7 2
9+5 1 3 #5 b7 2
9-5 1 3 b5 b7 2
9#5b5 1 3 b5 #5 b7 2
11 1 5 b7 2 4
11+ 1 b7 2 b5
11-9 1 3 5 b7 b2 4
11-9+ 1 3 #5 b7 b2 4
11b9-51 3 b5 b7 b2 4
11/13 1 5 b7 2 4 6
11/13b9 1 5 b7 b2 4 6
13 1 3 5 b7 6
13 1 3 b7 6
13sus4 1 4 5 b7 2 6
13#11, 13+11 1 b7 b5 6
13b9, 13-9 1 5 b7 6 b2
13#9, 13+9 1 5 b7 6 b3
13b9, 13-9 1 3 5 6 b2
13#9, 13+9 1 3 5 6 b3
Andre akkorderintervaller
(no 3rd) 1 5
5 1 5
°, dim 1 b3 b5
°7, dim7, dim 1 b3 b5 6
#5, +, aug 1 3 #5
sus2, C2 1 2 5
sus4 1 4 5
sus2sus4 1 2 4
sus2+11, b5sus2 1 2 5 b5
Gripebrettet
EFGAHCDEFGAHCDE
HCDEFGAHCDEFGAH
GAHCDEFGAHCDEFG
DEFGAHCDEFGAHCD
AHCDEFGAHCDEFGA
EFGAHCDEFGAHCDE
0123456789101112131415161718192021222324